Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Streekarchief Midden-Holland Geldend van 12-11-2016 t/m heden

Zie ook

Regeling Streekarchief Midden-Holland

Laatst bijgewerkt op: 07-02-2019
Geldend van 12-11-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
Postadres Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
Telefoon (0182) 52 18 21 (algemeen)
Internet https://www.samh.nl (algemeen)
E-mail info@samh.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Streekarchief Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Streekarchief Midden-Holland

Bevoegdheden

Ten behoeve van een adequate voorbereiding en uitvoering van de hiervoor bedoelde taken zijn aan het streekarchief bevoegdheden van regeling en bestuur inzake de eigen huishouding, toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wgr.

Aan het streekarchief is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/ of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

Wanneer het streekarchief overgaat tot het oprichten van een rechtspersoon, zoals bedoeld in het vorige lid, treedt het algemeen bestuur tevens op als algemene vergadering van aandeelhouders, c.q. als stichtingsbestuur.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2005 Gemeente Gouda
01-01-2005 Gemeente Krimpen aan den IJssel
01-01-2005 Gemeente Krimpenerwaard
01-01-2005 Gemeente Waddinxveen
01-01-2005 Gemeente Zuidplas

Financieel

Organisatiecode 0547

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Streekarchief Midden-Holland
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
Postadres Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
Telefoon (0182) 52 18 21 (algemeen)
Internet https://www.samh.nl (algemeen)
E-mail info@samh.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina