Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Zie ook

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Postadres Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 8.93 km2
Aantal inwoners 28822
Inwoners per km2 3227
Plaatsen binnen deze gemeente Krimpen aan den IJssel
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. M.W. Vroom (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. A.J. de Leeuw (CDA)
Mw. J.A.M. Bregman-van Sorge (ChristenUnie)
Dhr. L. Köster (D66)
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang)
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen)
Dhr. C.L. Derickx (PvdA)
Dhr. ir. H.J.A. Ruissen (SGP)
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen)
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. M. Verhoev
Raadslid Dhr. drs. A.J. de Leeuw (CDA)
Mw. J.A.M. Bregman-van Sorge (ChristenUnie)
Dhr. L. Köster (D66)
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang)
Mw. S.M. Bijl-van Schooten (Krimpens Belang)
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen)
Dhr. O.H.V. Suijk (Leefbaar Krimpen)
Dhr. R.M.A. Barkey (Leefbaar Krimpen)
Dhr. C.L. Derickx (PvdA)
Dhr. A. van Tienhoven (SGP)
Dhr. C.A Oosterwijk (SGP)
Dhr. H. van der Wal (SGP)
Dhr. ir. H.J.A. Ruissen (SGP)
Dhr. P.C. Schultink (SGP)
Dhr. H. Luijendijk (Stem van Krimpen)
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen)
Mw. M.J.M. Wekker (Stem van Krimpen)
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen)
Mw. W. Lingen-Breedveld (Stem van Krimpen)
Dhr. M.J.P. van der Meulen (VVD)
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Secretaris Dhr. mr. A. Boele
Wethouder Dhr. A.J.C. Neeleman (D66)
Dhr. J. Janson (Leefbaar Krimpen)
Mw. K.M. Jaarsma (Stem van Krimpen)
Dhr. A. Timm (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Stem van Krimpen 5
SGP 5
Leefbaar Krimpen 3
Krimpens Belang 2
VVD 2
PvdA 1
CDA 1
ChristenUnie 1
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Terug naar begin van de pagina