Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Gemeente

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-07-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 8,93 km2
Aantal inwoners 29306
Inwoners per km2 3281
Plaatsen binnen deze gemeente Krimpen aan den IJssel

Functies

Burgemeester Dhr. M.W. Vroom (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G.J. Miedema (CDA),
Dhr. L. Köster (D66),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H. van der Wal (SGP)
Raadsgriffier Dhr. O. Vliegenthart LLM
Raadslid Dhr. G.J. Miedema (CDA),
Dhr. L. Köster (D66),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
Mw. S.M. Bijl-van Schooten (Krimpens Belang),
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen),
Dhr. O.H.V. Suijk (Leefbaar Krimpen),
Dhr. R.M.A. Barkey (Leefbaar Krimpen),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
Dhr. E. Koelewijn (SGP),
Dhr. P.C. Schultink (SGP),
Dhr. T.R.W. Hogendoorn (SGP),
Dhr. H. Luijendijk (Stem van Krimpen),
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen),
Mw. M.J.M. Wekker (Stem van Krimpen),
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen),
Mw. W. Lingen-Breedveld (Stem van Krimpen),
Dhr. M.J.P. van der Meulen (VVD),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Secretaris Dhr. mr. A. Boele
Wethouder Dhr. W.J. Tempel (CDA),
Dhr. C.L. Derickx (PvdA),
Dhr. H. van der Wal (SGP),
Dhr. A. Timm (VVD)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
Stem van Krimpen 5
SGP 4
Leefbaar Krimpen 3
Krimpens Belang 2
VVD 2
CDA 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)