Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 14-06-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-06-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-06-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 52155
2505 CD Den Haag
Telefoon (088) 886 80 00 (algemeen)
Internet https://www.vrh.nl (algemeen)
E-mail info@vrh.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Haaglanden
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Haaglanden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Taken die voortvloeien uit:

  • Wet op de veiligheidsregio’s;
  • Wet Rampen en Zware Ongevallen;
  • Brandweerwet 1985;
  • Wet toelating zorginstellingen;
  • Wet Ambulancevervoer;
  • Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2009 Gemeente Delft
01-01-2009 Gemeente Den Haag
01-01-2009 Gemeente Leidschendam-Voorburg
01-01-2009 Gemeente Midden-Delfland
01-01-2009 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
01-01-2009 Gemeente Rijswijk
01-01-2009 Gemeente Wassenaar
01-01-2009 Gemeente Westland
01-01-2009 Gemeente Zoetermeer

Doel

De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweerkorps, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Voorbereiding hierop gebeurt onder andere door opleidingen en oefeningen.

Financieel

Organisatiecode 0044
KvK-nummer 27363691

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Haaglanden
Afkorting VRH
Datum van oprichting 01-01-2009
Bezoekadres Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postadres Postbus 52155
2505 CD Den Haag
Telefoon (088) 886 80 00 (algemeen)
Internet https://www.vrh.nl (algemeen)
E-mail info@vrh.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.