Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Zie ook

Gemeente Delft (Delft)

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Telefoon 14015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 101044
Inwoners per km2 3840
Plaatsen binnen deze gemeente Delft
Totaal aantal zetels gemeenteraad 38

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen),
Mw. M.M. Corten (STIP),
Dhr. B.M.G. Smals (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Mw. W.M. van Geenen (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie),
Dhr. B. van Overbeeke (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Dhr. V. van Roon (D66),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
Dhr. T. Töns (GroenLinks),
Mw. C.M. bij de Vaate (GroenLinks),
Mw. I.C. Lips (GroenLinks),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Dhr. J.P. de Wit (Onafhankelijk Delft),
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Mw. S.M. Grobben (Onafhankelijk Delft),
Dhr. N.G. den Hollander (PvdA),
Mw. G.E. van Cooten (PvdA),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Dhr. B. Duijff (SP),
Dhr. W.J. Hamelink (SP),
Mw. L. van Rossum (SP),
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen),
Mw. J.A.M. de Koning (Stadsbelangen),
Dhr. A.E. de Nijs (STIP),
Dhr. M.J. Floor (STIP),
Dhr. M.J. Gouwerok (STIP),
Dhr. S. van der Velde (STIP),
Mw. K.S. Bosch (STIP),
Mw. M.M. Corten (STIP),
Dhr. B.M.G. Smals (VVD),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD)
Secretaris Dhr. mr. J. Krul
Wethouder Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Dhr. ir. T.C.S. Vollebregt (STIP),
Mw. drs. H. van der Woude (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
STIP 6
Onafhankelijk Delft 5
D66 4
PvdA 3
SP 3
CDA 3
VVD 3
Stadsbelangen 2
ChristenUnie 2

Relaties (11)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11):

Terug naar begin van de pagina