Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Zie ook

Gemeente Delft (Delft)

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Telefoon 14015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 26.31 km2
Aantal inwoners 101044
Inwoners per km2 3840
Plaatsen binnen deze gemeente Delft
Totaal aantal zetels gemeenteraad 38

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA)
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie)
Mw. C.I. Bel (D66)
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks)
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft)
Mw. W. Tiekstra (PvdA)
Mw. L. van Rossum (SP)
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen)
Mw. M.M. Corten (STIP)
Dhr. B.M.G. Smals (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA)
Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA)
Mw. W.M. van Geenen (CDA)
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie)
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie)
Dhr. B. van Overbeeke (D66)
Dhr. S. Maruf (D66)
Dhr. V. van Roon (D66)
Mw. C.I. Bel (D66)
Dhr. D. Jaff (GroenLinks)
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks)
Dhr. K. Herrema (GroenLinks)
Dhr. T. Töns (GroenLinks)
Mw. C.M. bij de Vaate (GroenLinks)
Mw. I.C. Lips (GroenLinks)
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks)
Dhr. J.P. de Wit (Onafhankelijk Delft)
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft)
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft)
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft)
Mw. S.M. Grobben (Onafhankelijk Delft)
Dhr. N.G. den Hollander (PvdA)
Mw. G.E. van Cooten (PvdA)
Mw. W. Tiekstra (PvdA)
Dhr. B. Duijff (SP)
Dhr. W.J. Hamelink (SP)
Mw. L. van Rossum (SP)
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen)
Mw. J.A.M. de Koning (Stadsbelangen)
Dhr. A.E. de Nijs (STIP)
Dhr. M.J. Floor (STIP)
Dhr. M.J. Gouwerok (STIP)
Dhr. S. van der Velde (STIP)
Mw. K.S. Bosch (STIP)
Mw. M.M. Corten (STIP)
Dhr. B.M.G. Smals (VVD)
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Mw. M.J.A. Voogt (VVD)
Secretaris Dhr. mr. J. Krul
Wethouder Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66)
Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Mw. K. Schrederhof (PvdA)
Dhr. ir. T.C.S. Vollebregt (STIP)
Mw. drs. H. van der Woude (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
STIP 6
Onafhankelijk Delft 5
D66 4
SP 3
VVD 3
CDA 3
PvdA 3
ChristenUnie 2
Stadsbelangen 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker- Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Terug naar begin van de pagina