Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Zie ook

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Adresgegevens

Bezoekadres Bogaardplein 15
2284 DP RIJSWIJK ZH
Postadres Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH
Telefoon 14070 (algemeen)
Internet http://www.rijswijk.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@rijswijk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 14.47 km2
Aantal inwoners 47024
Inwoners per km2 3249
Plaatsen binnen deze gemeente Rijswijk ZH
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. M.J. Bezuijen (VVD)
Fractievoorzitter Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk)
Mw. J.N. Besteman-de Vries (CDA)
Dhr. C.P.I.M. Dolmans (D66)
Dhr. J. Keus (Gemeentebelangen Rijswijk)
Mw. M. Alberts (GroenLinks)
Mw. R.F. de Man (Onafhankelijk Rijswijk)
Dhr. A.P. Kooy (PvdA)
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang)
Dhr. C.G. Sleddering (VVD)
Mw. A.J.M. Pelzer (Wij. Rijswijk)
Raadsgriffier Dhr. J.A. Massaar
Raadslid Dhr. D.R. Cupedo (Beter voor Rijswijk)
Dhr. E.G.T.H. Braam (Beter voor Rijswijk)
Dhr. G.A. Kruger (Beter voor Rijswijk)
Dhr. M.J. Keijzer (Beter voor Rijswijk)
Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk)
Dhr. M.J. van Enk (CDA)
Mw. A. Koegler-Böhm (CDA)
Mw. J.N. Besteman-de Vries (CDA)
Dhr. C.P.I.M. Dolmans (D66)
Dhr. Q.L.A. Veerman (D66)
Mw. E. Woudstra (D66)
Mw. M.E. Koopman (D66)
Dhr. drs. R.A.J. van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk)
Dhr. J. Keus (Gemeentebelangen Rijswijk)
Dhr. M. Wit (GroenLinks)
Dhr. R.J. de Vries (GroenLinks)
Mw. C.J. Kistemaker (GroenLinks)
Mw. H.L. van der Kooij (GroenLinks)
Mw. M. Alberts (GroenLinks)
Mw. R.F. de Man (Onafhankelijk Rijswijk)
Dhr. A.P. Kooy (PvdA)
Mw. W.A.A.M. van Nunen (PvdA)
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang)
Mw. P.G. Kames (Rijswijks Belang)
Dhr. C.G. Sleddering (VVD)
Dhr. M.A.J. Ezinga (VVD)
Dhr. U.H. Oelen (VVD)
Mw. C.J.T. de Mooij (VVD)
Dhr. J. Karremans (Wij. Rijswijk)
Dhr. M. El Majjaoui (Wij. Rijswijk)
Mw. A.J.M. Pelzer (Wij. Rijswijk)
Secretaris Mw. M. Middendorp
Wethouder Dhr. A. van der Laar (D66)
Dhr. J. van der Pol (D66)
Mw. M. Borsboom (GroenLinks)
Dhr. B.D. Lugthart (SP)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Beter voor Rijswijk 5
GroenLinks 5
VVD 4
D66 4
CDA 3
Wij. Rijswijk 3
Gemeentebelangen Rijswijk 2
PvdA 2
Rijswijks Belang 2
Onafhankelijk Rijswijk 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Terug naar begin van de pagina