Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zoetermeer (Zoetermeer)

Zie ook

Gemeente Zoetermeer (Zoetermeer)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
2711 EC ZOETERMEER
Postadres Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER
Telefoon 14 079 (algemeen)
Internet http://www.zoetermeer.nl (algemeen)
E-mail Antwoord@zoetermeer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 37.06 km2
Aantal inwoners 124000
Inwoners per km2 3345
Plaatsen binnen deze gemeente Zoetermeer
Totaal aantal zetels gemeenteraad 38

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. Ch.B. Aptroot (VVD)
Fractievoorzitter Mw. V. Frinking (CDA)
Dhr. G. Ekkelenkamp (D66)
Dhr. J. Boerboom (GroenLinks)
Dhr. mr. H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn)
Dhr. W.J. Blansjaar (Partij Democratie voor Zoetermeer)
Dhr. J. Mooiman (Partij voor de Vrijheid)
Mw. M. Kraneveldt- van der Veen (PvdA)
Dhr. I.F.A. Beij (SP)
Dhr. R.V. Duiven (VVD)
Mw. M.C. van der Meer (Zó! Zoetermeer)
Mw. M.J. Meurs-Troch (Zoetermeer Vooruit)
Locoburgemeester Mw. M.J.M. van Driel (Lijst Hilbrand Nawijn)
Raadsgriffier Dhr. R. Blokland
Raadslid Dhr. D. Weekenstroo (CDA)
Dhr. K.J.W. de Jong (CDA)
Mw. E. van Oudheusden (CDA)
Mw. V. Frinking (CDA)
Dhr. A.J. Weening (ChristenUnie/SGP)
Dhr. E. Zamani (D66)
Dhr. F. Schoonbeek (D66)
Dhr. G. Ekkelenkamp (D66)
Mw. C.A.M. Huijbens (D66)
Mw. J.D. Bakkers (D66)
Dhr. A. Bauer (GroenLinks)
Dhr. J. Boerboom (GroenLinks)
Dhr. W.J. van Steenis (GroenLinks)
Mw. C. Hostmann (GroenLinks)
Mw. D. Yula (GroenLinks)
Dhr. M.G. van der Snoek (Lijst Hilbrand Nawijn)
Dhr. mr. H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn)
Dhr. W.M.S. Meijroos (Lijst Hilbrand Nawijn)
Mw. J.M.G. Wortel-Driessen (Lijst Hilbrand Nawijn)
Mw. M.E. van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn)
Dhr. W.J. Blansjaar (Partij Democratie voor Zoetermeer)
Dhr. J. Mooiman (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. P. Smitskam (Partij voor de Vrijheid)
Mw. M. Kraneveldt- van der Veen (PvdA)
Mw. S.N. Bout-Wijngaards (PvdA)
Dhr. I.F.A. Beij (SP)
Mw. C. van den Berg (SP)
Dhr. J. van Gils (VVD)
Dhr. J.W.C.B. Schotel (VVD)
Dhr. R. Moree (VVD)
Dhr. R. Zinck (VVD)
Dhr. R.V. Duiven (VVD)
Mw. V.F. van Yperen (VVD)
Mw. W.E.A. Hoekstra (VVD)
Mw. M.J. Meurs-Troch (Zoetermeer Vooruit)
Mw. Y. Bink-Winterkamp (Zoetermeer Vooruit)
Mw. M.C. van der Meer (Zó! Zoetermeer)
Mw. C.C. Krullaars-Hinfelaar (Zó! Zoetermeer)
Secretaris Dhr. B.J.D Huykman
Wethouder Mw. I. ter Laak (CDA)
Dhr. drs. ing. R.C. Paalvast (D66)
Mw. M.J.M. van Driel (Lijst Hilbrand Nawijn)
Dhr. J. Iedema (VVD)
Dhr. M.J. Rosier (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
Lijst Hilbrand Nawijn 5
D66 5
GroenLinks 5
CDA 4
Partij voor de Vrijheid 2
PvdA 2
Zó! Zoetermeer 2
Zoetermeer Vooruit 2
SP 2
ChristenUnie/SGP 1
Partij Democratie voor Zoetermeer 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Terug naar begin van de pagina