Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Midden-Delfland (Midden-Delfland)

Zie ook

Gemeente Midden-Delfland (Midden-Delfland)

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX SCHIPLUIDEN
Postadres Postbus 1
2636 ZG SCHIPLUIDEN
Telefoon (015) 380 41 11 (algemeen)
Internet http://www.middendelfland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@middendelfland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 50.00 km2
Aantal inwoners 19034
Inwoners per km2 380
Plaatsen binnen deze gemeente Den Hoorn ZH, Maasland, Schipluiden
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. A.J. Rodenburg (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.H.G. Zwaard (CDA)
Dhr. R.H.P. Ringeling (ChristenUnie)
Dhr. R.E. Vieira (D66)
Dhr. E.N.H. Roeling (Mijn Partij)
Dhr. J.G. Jongsma (OGP)
Mw. E.C. Snethlage-Barnard (PvdA)
Dhr. J. van der Eijk (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.H.V. Horlings (CDA)
Raadsgriffier Dhr. A. de Vos
Raadslid Dhr. A. van den Berg (CDA)
Dhr. J.G. Cornelissen (CDA)
Dhr. R.H.G. Zwaard (CDA)
Mw. D. Langeveld (CDA)
Dhr. R.H.P. Ringeling (ChristenUnie)
Dhr. R.E. Vieira (D66)
Dhr. E.N.H. Roeling (Mijn Partij)
Dhr. F.J. van Lier (Mijn Partij)
Dhr. J.P. van der Spek (Mijn Partij)
Dhr. J.G. Jongsma (OGP)
Dhr. N.C. Knaap (OGP)
Dhr. T.A. Buitelaar (OGP)
Mw. M.E. Heutink (OGP)
Mw. E.C. Snethlage-Barnard (PvdA)
Dhr. A.J. Gebben (VVD)
Dhr. J. van der Eijk (VVD)
Dhr. J.J.C. Moerman (VVD)
Secretaris Dhr. drs. M.A.I. Born
Wethouder Dhr. H.H.V. Horlings (CDA)
Mw. S. Smit (OGP)
Mw. W. Renzen ¿ van Leeuwen (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
OGP 4
CDA 4
Mijn Partij 3
VVD 3
PvdA 1
ChristenUnie 1
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Terug naar begin van de pagina