Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-06-2018 Op 28-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-06-2018 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon (070) 218 99 00 (algemeen)
Internet https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl (algemeen)
E-mail info@odh.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden tweede wijziging
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Haaglanden
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Haaglanden
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van:

  • de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste lid, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming, de handhavingsmaatregelen- en toezichtstaken bij of krachtens deze wetten. Alsmede milieu-, handhavingsmaatregelen- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving.
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief de handhavingsmaatregelen- en toezichtstaken.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2012 Gemeente Delft
01-07-2012 Gemeente Den Haag
01-07-2012 Gemeente Leidschendam-Voorburg
01-07-2012 Gemeente Midden-Delfland
01-07-2012 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
01-07-2012 Gemeente Rijswijk
01-07-2012 Gemeente Wassenaar
01-07-2012 Gemeente Westland
01-07-2012 Gemeente Zoetermeer
01-07-2012 Provincie Zuid-Holland

Doel

Deze regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Financieel

Organisatiecode 0700
KvK-nummer 56093926

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Haaglanden
Afkorting ODH
Datum van oprichting 01-07-2012
Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon (070) 218 99 00 (algemeen)
Internet https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl (algemeen)
E-mail info@odh.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.