Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe Geldend van 21-02-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Geldend van 21-02-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk
Postadres Postbus 271
3840 AG Harderwijk
Telefoon (0341) 474 300 (algemeen)
Internet https://www.odnoordveluwe.nl (algemeen)
E-mail info@odnv.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Provincie Gelderland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Provincies
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
04-11-2009 Gemeente Elburg
04-11-2009 Gemeente Ermelo
04-11-2009 Gemeente Harderwijk
04-11-2009 Gemeente Hattem
04-11-2009 Gemeente Heerde
04-11-2009 Gemeente Nunspeet
04-11-2009 Gemeente Oldebroek
04-11-2009 Provincie Gelderland

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0781
KvK-nummer 56563744

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR608170/CVDR608170_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-10076.html
Wettelijke voorschriften (3) Gemeentewet
Provinciewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Afkorting ODNV
Bezoekadres Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk
Postadres Postbus 271
3840 AG Harderwijk
Telefoon (0341) 474 300 (algemeen)
Internet https://www.odnoordveluwe.nl (algemeen)
E-mail info@odnv.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina