Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Gelderland

Zie ook

Provincie Gelderland

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Telefoon (026) 359 99 99 (algemeen)
Internet https://www.gelderland.nl (algemeen)
E-mail provincieloket@gelderland.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Beschrijving

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

•energietransitie •klimaatadaptatie •circulaire economie •biodiversiteit •bereikbaarheid •economisch vestigingsklimaat •woon- en leefklimaat

Zie ook: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Verder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Provincie
Terug naar begin van de pagina