Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten)

Zie ook

Gemeente Putten (Putten)

Adresgegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 87,5 km2
Aantal inwoners 23875
Inwoners per km2 272
Plaatsen binnen deze gemeente Putten
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
Fractievoorzitter Mw. R.G. van Schoor-van den Brink (CDA),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Dhr. E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten)
Locoburgemeester Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)
Raadsgriffier Mw. E.G. van Drie-Timmer
Raadslid Dhr. J. van Meerveld MSc (CDA),
Mw. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Mw. J.M. van de Brug (CDA),
Mw. R.G. van Schoor-van den Brink (CDA),
Dhr. E.A. van Hemel MBA (ChristenUnie),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Mw. J. Lubbertsen-Ruiter BSC (ChristenUnie),
Dhr. H. Koornneef (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Mw. E. van Dam (Gemeentebelangen),
Dhr. E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. ing. C.J. de Goffau (SGP),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. M. van den Hoek (Wij Putten),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten),
Mw. J. Kamphuis (Wij Putten),
Mw. J.A. la Roi (Wij Putten),
Mw. W. van Voorst-Ruiter (Wij Putten)
Secretaris Dhr. mr. F.E. Contant
Wethouder Dhr. G. Priem (ChristenUnie),
Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Wij Putten 5
ChristenUnie 4
CDA 4
SGP 3
Gemeentebelangen 3

Relaties (4)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4):

Terug naar begin van de pagina