Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harderwijk (Harderwijk)

Zie ook

Gemeente Harderwijk (Harderwijk)

Adresgegevens

Bezoekadres Havendam 56
3841 AA HARDERWIJK
Postadres Postbus 149
3840 AC HARDERWIJK
Telefoon (0341) 41 19 11 (algemeen)
Internet http://www.harderwijk.nl (algemeen)
E-mail gemeente@harderwijk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 38.54 km2
Aantal inwoners 45776
Inwoners per km2 1187
Plaatsen binnen deze gemeente Harderwijk, Hierden
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H.J. van Schaik (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P. Sels (CDA)
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie)
Dhr. M. Pijnenburg (D66)
Dhr. G. Kevelam (Gemeentebelang)
Mw. Y.H. Klein-Rouweler (GroenLinks)
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders)
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA)
Dhr. J. van Panhuis (SGP)
Dhr. P.C. de Groot (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders)
Raadsgriffier Dhr. H.R. Lanning
Raadslid Dhr. P. Sels (CDA)
Dhr. W. Mazier (CDA)
Mw. G.J. Morren-Holstege (CDA)
Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (CDA)
Dhr. A.J. Jonkman (ChristenUnie)
Dhr. J.D. Aikema (ChristenUnie)
Dhr. M. Heldoorn (ChristenUnie)
Mw. I. Donker-Jak (ChristenUnie)
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie)
Dhr. M. Pijnenburg (D66)
Dhr. T.C.M. Melkert (D66)
Mw. A. Buurman-Kuiper (D66)
Dhr. G. Kevelam (Gemeentebelang)
Mw. Y.H. Klein-Rouweler (GroenLinks)
Dhr. B. Özdemir (Harderwijk Anders)
Dhr. E.H.R. Enklaar (Harderwijk Anders)
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders)
Dhr. M. Reckman (Harderwijk Anders)
Mw. G.J. Koster (Harderwijk Anders)
Mw. K. Siccama-van Eijkel (Harderwijk Anders)
Dhr. L.A. de Kleine (PvdA)
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA)
Dhr. J. van Panhuis (SGP)
Dhr. M. Doppenberg (VVD)
Dhr. P.C. de Groot (VVD)
Dhr. Th. Schuurmans (VVD)
M. van Panhuis (VVD)
Mw. I.E. Haklander (VVD)
Mw. N. Lammerts van Bueren (VVD)
Secretaris Dhr. J.P. Wassens
Wethouder Dhr. J.L. de Jong (CDA)
Dhr. M.E. Companjen (ChristenUnie)
Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders)
Mw. C. van der Wal-Zeggelink (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Harderwijk Anders 6
ChristenUnie 5
CDA 4
D66 3
PvdA 2
Gemeentebelang 1
SGP 1
GroenLinks 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Gemeenschappelijke Regeling Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Regeling Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-Ijssel
Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Terug naar begin van de pagina