Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres Postbus 985
5600 AZ Eindhoven
Telefoon (040) 2 594 594 (algemeen)
Internet https://metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
E-mail info@metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Eindhoven
Archiefzorgdrager Metropoolregio Eindhoven
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Cultuur en recreatie | Cultuur
Cultuur en recreatie | Recreatie
Economie | Bouwnijverheid
Economie | Handel
Economie | ICT
Economie | Industrie
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Economie | Transport
Financiën | Begroting
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Huisvesting | Huren en verhuren
Huisvesting | Kopen en verkopen
Migratie en integratie | Tijdelijk verblijf
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Verkeer | Spoor
Verkeer | Water
Verkeer | Weg
Werk | Werkgelegenheid
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Asten
01-01-2015 Gemeente Bergeijk
01-01-2015 Gemeente Best
01-01-2015 Gemeente Bladel
01-01-2015 Gemeente Cranendonck
01-01-2015 Gemeente Deurne
01-01-2015 Gemeente Eersel
01-01-2015 Gemeente Eindhoven
01-01-2015 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-01-2015 Gemeente Gemert-Bakel
01-01-2015 Gemeente Heeze-Leende
01-01-2015 Gemeente Helmond
01-01-2015 Gemeente Laarbeek
01-01-2015 Gemeente Nuenen c.a.
01-01-2015 Gemeente Oirschot
01-01-2015 Gemeente Reusel-De Mierden
01-01-2015 Gemeente Someren
01-01-2015 Gemeente Son en Breugel
01-01-2015 Gemeente Valkenswaard
01-01-2015 Gemeente Veldhoven
01-01-2015 Gemeente Waalre

Doel

Het doel van de Metropoolregio is het organiseren van een adequate vorm van samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte, zoals nader uitgewerkt in een regionale agenda.

Financieel

Organisatiecode 0831
KvK-nummer 17245531

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Eindhoven/CVDR484555/CVDR484555_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2015-26.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-7853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9620.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-70578.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Metropoolregio Eindhoven
Afkorting MRE
Bezoekadres Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres Postbus 985
5600 AZ Eindhoven
Telefoon (040) 2 594 594 (algemeen)
Internet https://metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
E-mail info@metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina