Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalre (Waalre)

Zie ook

Gemeente Waalre (Waalre)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Koningin Julianalaan 19
5582 JV WAALRE
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5580 GA WAALRE
Telefoon (040) 228 25 00 (algemeen)
Internet http://www.waalre.nl (algemeen)
E-mail gemeente@waalre.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 22,19 km2
Aantal inwoners 17075
Inwoners per km2 769
Plaatsen binnen deze gemeente Waalre

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. dr. J. Boelhouwer (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.A.J. Claessen (AWB),
Mw. S.J. van de Goor-Gelens (CDA),
Dhr. F. Schoots (D66),
Mw. J.F.C.M. Verouden (Groen & Progressief),
Mw. J.M. Beuger (GroenLinks),
Dhr. J.P. Hazelaar (PvdA),
Dhr. D.M. Damen (VVD),
Dhr. A.J. Links (ZW 2014)
Locoburgemeester Dhr. J. van Burgsteden (VVD)
Raadsgriffier Dhr. W.A. Ernes
Raadslid Dhr. E.W.H. Rutten (AWB),
Dhr. J.A.J. Claessen (AWB),
Dhr. P.J.A.M. Donders (AWB),
Mw. A.C. Groeneveld-van Mourik (AWB),
Mw. C.P.A.M. Eeken-van Hoof (CDA),
Mw. S.J. van de Goor-Gelens (CDA),
Dhr. C.W. de Zeeuw (D66),
Dhr. F. Schoots (D66),
Mw. S. Harks (D66),
Mw. J.F.C.M. Verouden (Groen & Progressief),
Mw. J.M. Beuger (GroenLinks),
Dhr. J.P. Hazelaar (PvdA),
Dhr. A. Bijnen (VVD),
Dhr. D.M. Damen (VVD),
Mw. E.H.H. Gremmée (VVD),
Dhr. A.J. Links (ZW 2014),
Dhr. G.J.J. Lammers (ZW 2014)
Secretaris Mw. M.W. de Brouwer
Wethouder Mw. L.M. Sjouw (D66),
Dhr. M.I. Pieters (PvdA),
Dhr. J. van Burgsteden (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
AWB 4
VVD 3
D66 3
CDA 2
ZW 2014 2
Groen & Progressief 1
GroenLinks 1
PvdA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina