Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Someren (Someren)

Zie ook

Gemeente Someren (Someren)

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN
Postadres Postbus 290
5710 AG SOMEREN
Telefoon (0493) 49 48 88 (algemeen)
Internet http://www.someren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@someren.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 80.10 km2
Aantal inwoners 18701
Inwoners per km2 233
Plaatsen binnen deze gemeente Lierop, Someren
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. D. Blok
Fractievoorzitter Mw. A.T.W. Nagel-Maas (CDA)
Dhr. B.A.G. de Groot (Gemeenschapslijst)
Dhr. A.A.J.G. Verhofstad (Leefbaar Someren)
Dhr. M.J.A.W. Stolwijk (Lijst Someren-Heide)
Dhr. J.M. van Maris (PvdA)
Dhr. J.M.T.J. Klessens (Wij zijn Someren/VVD)
Raadsgriffier Mw. J. Laurens Janse-Oostdijk
Raadslid Dhr. A.W. Evers (CDA)
Dhr. H.M.G. Driessen (CDA)
Dhr. T.A.J. van den Boomen (CDA)
Mw. A.T.W. Nagel-Maas (CDA)
Dhr. B.A.G. de Groot (Gemeenschapslijst)
Dhr. D.C.F.J. Velings (Gemeenschapslijst)
Dhr. J.F.H. Feijen (Gemeenschapslijst)
Dhr. J.L.M. Adriaans (Gemeenschapslijst)
Mw. P.E.J. Buis-Iven (Gemeenschapslijst)
Dhr. A.A.J.G. Verhofstad (Leefbaar Someren)
Dhr. J.H. van Tulden (Lijst Someren-Heide)
Dhr. M.J.A.W. Stolwijk (Lijst Someren-Heide)
Dhr. J.M. van Maris (PvdA)
Dhr. L.L. Dortmans (PvdA)
Dhr. G.J.S. Claassen (Wij zijn Someren/VVD)
Dhr. J.M.T.J. Klessens (Wij zijn Someren/VVD)
Dhr. L.J.M. van de Moosdijk (Wij zijn Someren/VVD)
Secretaris Dhr. mr. T.M.G. van Leeuwen
Wethouder Dhr. A.A.H. Swinkels (CDA)
Dhr. G.W.H.L. Schoolmeesters (Gemeenschapslijst)
Dhr. T.C.W. Maas (PvdA)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeenschapslijst 5
CDA 4
Wij zijn Someren/VVD 3
Lijst Someren-Heide 2
PvdA 2
Leefbaar Someren 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (WADP)
Terug naar begin van de pagina