Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Cranendonck (Cranendonck)

Zie ook

Gemeente Cranendonck (Cranendonck)

Adresgegevens

Bezoekadres Capucijnerplein 1
6021 CA BUDEL
Postadres Postbus 2090
6020 AB BUDEL
Telefoon (0495) 43 12 22 (algemeen)
Internet http://www.cranendonck.nl (algemeen)
E-mail info@cranendonck.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 78.14 km2
Aantal inwoners 20335
Inwoners per km2 260
Plaatsen binnen deze gemeente Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze, Soerendonk
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. F.A.P. van Kessel
Fractievoorzitter Mw. J.E. van Happen (CDA)
Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!)
Dhr. ing. P.J. Beerten (ELAN)
Dhr. ir. W.P.M. Aarts (Pro6)
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F.M. Kuppens (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. P.J.F. Bemelmans
Raadslid Dhr. F.F.J.H. van Leeuwen (CDA)
Dhr. J.J.M. Teklenburg (CDA)
Dhr. M.J.W. Peeters (CDA)
Dhr. P.E.H.J. Coenegracht (CDA)
Mw. J.C.F. Gimblett-van Weert (CDA)
Mw. J.E. van Happen (CDA)
Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!)
Dhr. mr. P.J. van Tulden (Cranendonck Actief!)
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN)
Dhr. ing. J.P. Derks (ELAN)
Dhr. ing. P.J. Beerten (ELAN)
Dhr. M.F. Beliën (ELAN)
Dhr. ir. W.P.M. Aarts (Pro6)
Dhr. K.J.W. Kuppens (Pro6)
Dhr. M.W.J. Beliën (Pro6)
Mw. A.M.W. van de Burgt-Briels (Pro6)
Mw. M.C.G. Beenackers-van Poppel (Pro6)
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD)
Dhr. W.A.J. Swinkels (VVD)
Secretaris Mw. ir. J.A.G.M van Aaken
Wethouder Dhr. F.M. Kuppens (CDA)
Dhr. F.F.M. van der Wiel (Pro6)
Dhr. M. Lemmen (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Pro6 5
ELAN 4
VVD 2
Cranendonck Actief! 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Regeling Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen
Terug naar begin van de pagina