Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Cranendonck (Cranendonck)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-07-2021 Op 22-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Capucijnerplein 1
6021 CA BUDEL
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 2090
6020 AB BUDEL
Telefoon (0495) 43 12 22 (algemeen)
Internet http://www.cranendonck.nl (algemeen)
E-mail info@cranendonck.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 78,14 km2
Aantal inwoners 20336
Inwoners per km2 260
Plaatsen binnen deze gemeente Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze, Soerendonk

Functies

Burgemeester Dhr. F.A.P. van Kessel (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.J.M. Teklenburg (CDA),
Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. ir. W.P.M. Aarts (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F.M. Kuppens (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. P.J.F. Bemelmans
Raadslid Dhr. J.J.M. Teklenburg (CDA),
Dhr. M.J.W. Peeters (CDA),
Dhr. P.E.H.J. Coenegracht (CDA),
Dhr. P.M.E. van Cranenbroek (CDA),
Mw. J.C.F. Gimblett (CDA),
Mw. J.E. van Happen (CDA),
Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. M.F. Beliën (ELAN),
Dhr. ing. J.P. Derks (ELAN),
Dhr. ing. P.J. Beerten (ELAN),
Dhr. K.J.W. Kuppens (Pro6),
Dhr. M.W.J. Beliën (Pro6),
Dhr. ir. W.P.M. Aarts (Pro6),
Mw. A.M.W. van de Burgt-Briels (Pro6),
Mw. M.C.G. Beenackers-van Poppel (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD),
Dhr. W.A.J. Swinkels (VVD)
Secretaris Mw. E.W.B.M. Jacobs
Wethouder Dhr. F.M. Kuppens (CDA),
Dhr. F.F.M. van der Wiel (Pro6),
Dhr. M. Lemmen (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Pro6 5
ELAN 4
VVD 2
Cranendonck Actief! 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)