Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-11-2021 Op 01-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
5611 EM EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Telefoon 14 040 (algemeen)
Internet http://www.eindhoven.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eindhoven.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 88,84 km2
Aantal inwoners 229126
Inwoners per km2 2579
Plaatsen binnen deze gemeente Eindhoven

Functies

Burgemeester Dhr. J.A. Jorritsma (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus),
Mw. L. Hofman (CDA),
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie),
Mw. J.H.A. Migchielsen (D66),
Dhr. A. Topdag (DENK),
Mw. S. Lammers (GroenLinks),
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven),
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn),
Mw. drs. M. Schreurs (M.A. Schreurs),
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl Eindhoven),
Dhr. H. Bouteibi (PvdA),
Dhr. M. Memis (SP),
Dhr. L. Janssen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.F. Oosterveer (VVD)
Raadsgriffier Mw. J. Verbruggen
Raadslid Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus),
W. Richter (50Plus),
Dhr. C.H.B. Weijs (CDA),
Dhr. N.C.F. Groot (CDA),
Dhr. R.R.A. van Dooren (CDA),
Dhr. R.R.M. Gordon (CDA),
Mw. L. Hofman (CDA),
Mw. M. Frosi (CDA),
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. M.C.M. van Dorst (D66),
Dhr. P. Bamenga (D66),
Dhr. R.P.A. Verleisdonk (D66),
Dhr. T.O.M. Brouwers (D66),
Mw. J.H.A. Migchielsen (D66),
Dhr. A. Topdag (DENK),
Dhr. B.M.A. Habraken (GroenLinks),
Dhr. K.G. Sachse (GroenLinks),
Dhr. S. Toub (GroenLinks),
Dhr. S. van Cuijck (GroenLinks),
Mw. E. de Bruijn (GroenLinks),
Mw. J. Vos (GroenLinks),
Mw. S. Lammers (GroenLinks),
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven),
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn),
Dhr. T. Langman (Lijst Pim Fortuyn),
Mw. drs. M. Schreurs (M.A. Schreurs),
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl Eindhoven),
Dhr. D.J.M. Rennenberg (OuderenAppèl Eindhoven),
Dhr. H.A.G. de Leeuw (OuderenAppèl Eindhoven),
Dhr. H.P.R. Poels (OuderenAppèl Eindhoven),
Dhr. A.W.C.M. Raaijmakers (PvdA),
Dhr. H. Bouteibi (PvdA),
Dhr. J. Hopstaken (PvdA),
Dhr. W.M.M. van Haalen (PvdA),
Mw. E.F. Schoumacher (PvdA),
Mw. M.C.H. Senden (PvdA),
Dhr. M. Memis (SP),
Mw. J.A. Visscher (SP),
Dhr. E.R. Winters (VVD),
Dhr. J.J.M. de Jong (VVD),
Dhr. L. Janssen (VVD),
Dhr. T.N.A. Meylink (VVD),
F. Klok (VVD),
Mw. C. van Bergeijk (VVD),
Mw. F. Chahim (VVD)
Secretaris Mw. drs. A.A. Zwierstra
Wethouder Dhr. S. Steenbakkers (CDA),
Dhr. R. Thijs (GroenLinks),
Mw. drs. R. Richters (GroenLinks),
Dhr. Y. Torunoglu (PvdA),
Dhr. M.F. Oosterveer (VVD),
Mw. M.C.T.M. List-de Roos (VVD)

Gemeenteraad (45 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
VVD 7
PvdA 6
CDA 6
D66 5
OuderenAppèl Eindhoven 4
SP 2
Lijst Pim Fortuyn 2
M.A. Schreurs 1
DENK 1
ChristenUnie 1
Leefbaar Eindhoven 1
50Plus 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)