Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

Zie ook

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 10
5611 EM EINDHOVEN
Postadres Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Telefoon 14 040 (algemeen)
Internet http://www.eindhoven.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eindhoven.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 88.84 km2
Aantal inwoners 218433
Inwoners per km2 2458
Plaatsen binnen deze gemeente Eindhoven
Totaal aantal zetels gemeenteraad 45

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. J.A. Jorritsma (VVD)
Fractievoorzitter Mw. L. Hofman (CDA)
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie)
Dhr. A. Topdag (DENK)
Dhr. R.P.A. Verleisdonk (D66)
Dhr. R. Thijs (GroenLinks)
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven)
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn)
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl)
Dhr. H. Bouteibi (PvdA)
Dhr. M. Memis (SP)
Dhr. J.J.M. de Jong (VVD)
Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus)
Raadsgriffier Mw. J. Verbruggen
Raadslid Dhr. C.H.B. Weijs (CDA)
Dhr. N.C.F. Groot (CDA)
Dhr. R.R.A. van Dooren (CDA)
Dhr. R.R.M. Gordon (CDA)
Mw. L. Hofman (CDA)
Mw. M. Frosi (CDA)
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie)
Dhr. A. Topdag (DENK)
Dhr. M.C.M. van Dorst (D66)
Dhr. R.P.A. Verleisdonk (D66)
Dhr. T.O.M. Brouwers (D66)
Mw. drs. M. Schreurs (D66)
Mw. E.T. van Geel (D66)
Mw. J.H.A. Migchielsen (D66)
Dhr. K.G. Sachse (GroenLinks)
Dhr. R. Thijs (GroenLinks)
Dhr. S. Toub (GroenLinks)
Dhr. S. van Cuijck (GroenLinks)
Mw. E. de Bruijn (GroenLinks)
Mw. J. Vos (GroenLinks)
Mw. S. Lammers (GroenLinks)
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven)
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn)
Dhr. T. Langman (Lijst Pim Fortuyn)
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl)
Dhr. D.J.M. Rennenberg (OuderenAppèl)
Dhr. A.W.C.M. Raaijmakers (PvdA)
Dhr. H. Bouteibi (PvdA)
Dhr. J. Hopstaken (PvdA)
Dhr. W.M.M. van Haalen (PvdA)
Mw. E.F. Schoumacher (PvdA)
Mw. M.C.H. Senden (PvdA)
Dhr. H. de Leeuw (SP)
Dhr. H.P.R. Poels (SP)
Dhr. M. Memis (SP)
Mw. J.A. Visscher (SP)
Dhr. J. Boon (VVD)
Dhr. J.D. Dasbach (VVD)
Dhr. J.J.M. de Jong (VVD)
Dhr. L. Janssen (VVD)
Dhr. T.N.A. Meylink (VVD)
Mw. C. van Bergeijk (VVD)
Mw. F. Chahim (VVD)
Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus)
Mw. W. Richter (50Plus)
Secretaris Mw. drs. A.A. Zwierstra
Wethouder Dhr. S. Steenbakkers (CDA)
Dhr. drs. J.W.M. van der Meer (GroenLinks)
Mw. drs. R. Richters (GroenLinks)
Dhr. Y. Torunoglu (PvdA)
Dhr. M.F. Oosterveer (VVD)
Mw. M.C.T.M. List-de Roos (VVD)

Gemeenteraad (45 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
GroenLinks 7
PvdA 6
CDA 6
D66 6
SP 4
50Plus 2
Lijst Pim Fortuyn 2
OuderenAppèl 2
DENK 1
ChristenUnie 1
Leefbaar Eindhoven 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Terug naar begin van de pagina