Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân- West Geldend van 03-05-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân- West

Geldend van 03-05-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
Postadres Postbus 280
8600 AG Sneek
Telefoon 515484999 (algemeen)
Internet http://www.empatec.nl (algemeen)
E-mail info@empatec.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente De Fryske Marren

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
19-12-2001 Gemeente Franekeradeel
19-12-2001 Gemeente Harlingen
19-12-2001 Gemeente Leeuwarderadeel
19-12-2001 Gemeente Littenseradiel
19-12-2001 Gemeente Menameradiel
19-12-2001 Gemeente Terschelling
19-12-2001 Gemeente Vlieland
07-05-2018 Gemeente De Fryske Marren

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Fryske%20Marren/CVDR452368/CVDR452368_1.html

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het werkvoorzieningschap Fryslân-West
Bezoekadres Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
Postadres Postbus 280
8600 AG Sneek
Telefoon 515484999 (algemeen)
Internet http://www.empatec.nl (algemeen)
E-mail info@empatec.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina