Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vlieland (Vlieland)

Zie ook

Gemeente Vlieland (Vlieland)

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 127
8899 AE VLIELAND
Postadres Postbus 10
8899 ZN VLIELAND
Telefoon (0562) 45 27 00 (algemeen)
Internet http://www.vlieland.nl (algemeen)
E-mail info@vlieland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 320.50 km2
Aantal inwoners 1147
Inwoners per km2 3
Plaatsen binnen deze gemeente Vlieland
Totaal aantal zetels gemeenteraad 9

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. C. Schokker-Strampel (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.D. Tammes (Algemeen Belang Vlieland)
Mw. H.E.H. de Lang (GroenWit)
Dhr. P.D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Locoburgemeester Dhr. R. Hoekstra (Nieuw Liberaal Vlieland)
Raadsgriffier Dhr. drs. Th. Oosterhaven
Raadslid Dhr. J.D. Tammes (Algemeen Belang Vlieland)
Dhr. L. Vergnes (Algemeen Belang Vlieland) (Algemeen Belang Vlieland)
Dhr. G. Pelgrim (GroenWit)
Dhr. H. Veerdig (GroenWit)
Mw. H.E.H. de Lang (GroenWit)
Dhr. J.R. Witting (Nieuw Liberaal Vlieland)
Dhr. M. Figee (Nieuw Liberaal Vlieland)
Dhr. P.D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Mw. N. Hopman (Nieuw Liberaal Vlieland)
Secretaris Dhr. mr. R.A. Lanting
Wethouder Mw. E. de Ruijter (Groen Wit)
Dhr. R. Hoekstra (Nieuw Liberaal Vlieland)

Gemeenteraad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Liberaal Vlieland 4
GroenWit 3
Algemeen Belang Vlieland 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Terug naar begin van de pagina