Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-08-2020
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
Provincie Friesland
Postadres Postbus 280
8600 AG Sneek
Telefoon (0515) 48 49 99 (algemeen)
Internet http://www.empatec.nl (algemeen)
E-mail info@empatec.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het werkvoorzieningschap Fryslân-West

Bevoegdheden

Overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, dragen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten al hun bevoegdheden uit de WSW over aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

Aan het algemeen bestuur is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2016 Gemeente De Fryske Marren
01-07-2016 Gemeente Franekeradeel
01-07-2016 Gemeente Harlingen
01-07-2016 Gemeente Het Bildt
01-07-2016 Gemeente Leeuwarderadeel
01-07-2016 Gemeente Littenseradiel
01-07-2016 Gemeente Menameradiel
01-07-2016 Gemeente Súdwest-Fryslân
01-07-2016 Gemeente Terschelling
01-07-2016 Gemeente Vlieland

Financieel

Organisatiecode 0446
KvK-nummer 01170318

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het werkvoorzieningschap Fryslân-West
Datum van oprichting 01-07-2016
Bezoekadres Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
Postadres Postbus 280
8600 AG Sneek
Telefoon (0515) 48 49 99 (algemeen)
Internet http://www.empatec.nl (algemeen)
E-mail info@empatec.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina