Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van 's-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag
Postadres Postbus 16428
2500 BK Den Haag
Telefoon (070) 337 30 00 (algemeen)
0900-0507 (contact centrum)
Internet http://www.avalex.nl (algemeen)
E-mail info@avalex.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Delft
Archiefzorgdrager Gemeente Delft

Bevoegdheden

Zie artikelen 4 en 9 van de gemeenschappelijke regeling

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
02-04-2001 Gemeente Delft
02-04-2001 Gemeente Leidschendam-Voorburg
02-04-2001 Gemeente Midden-Delfland
02-04-2001 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
02-04-2001 Gemeente Rijswijk
02-04-2001 Gemeente Wassenaar

Financieel

Organisatiecode 0447

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Delft/608283/CVDR608283_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Midden-Delfland/CVDR24991.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11295.html
Wettelijke voorschriften (2) Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet milieubeheer

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Avalex
Bezoekadres Laan van 's-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag
Postadres Postbus 16428
2500 BK Den Haag
Telefoon (070) 337 30 00 (algemeen)
0900-0507 (contact centrum)
Internet http://www.avalex.nl (algemeen)
E-mail info@avalex.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina