Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten Geldend van 16-07-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten

Geldend van 16-07-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet https://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Dongeradeel
Archiefzorgdrager DDFK-gemeenten

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Dantumadiel
01-01-2015 Gemeente Dongeradeel
01-01-2015 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-2015 Gemeente Kollumerland c.a.

Financieel

Organisatiecode 0865

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Dongeradeel/372013/372013_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77551.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-83085.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-20664.html
Wettelijke voorschriften (4) Algemene wet bestuursrecht
Archiefwet 1995
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan DDFK-gemeenten
Bezoekadres
Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet https://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina