Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ferwerderadiel (Ferwerderadiel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ FERWERT
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0518) 41 88 88 (algemeen)
Internet http://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 133,18 km2
Aantal inwoners 8735
Inwoners per km2 65
Plaatsen binnen deze gemeente Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswert

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
Gemeentebelangen Ferwerderadiel 3
FNP 3
PvdA 1
VVD 1
ChristenUnie 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 01-01-2019 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)