Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ferwerderadiel (Ferwerderadiel) Actief t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeente Ferwerderadiel (Ferwerderadiel)

Actief t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ FERWERT
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0518) 41 88 88 (algemeen)
Internet http://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 133.18 km2
Aantal inwoners 8735
Inwoners per km2 65
Plaatsen binnen deze gemeente Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswert
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
Gemeentebelangen Ferwerderadiel 3
FNP 3
PvdA 1
VVD 1
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Terug naar begin van de pagina