Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dongeradeel (Dongeradeel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dongeradeel.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Algemene informatie

Oppervlakte 291,58 km2
Aantal inwoners 23902
Inwoners per km2 81
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Wetsens, Wierum

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Fryske Nasjonale Partij 5
ChristenUnie 2
Algemeen Belang Dongeradeel 2
Dongeradeel Sociaal 2
VVD 1
PvdA 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 01-01-2019 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)