Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dongeradeel (Dongeradeel) (FR) Actief van onbekend t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeente Dongeradeel (Dongeradeel) (FR)

Actief van onbekend t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dongeradeel.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 291,58 km2
Aantal inwoners 23902
Inwoners per km2 81
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Wetsens, Wierum
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Fryske Nasjonale Partij 5
ChristenUnie 2
Algemeen Belang Dongeradeel 2
Dongeradeel Sociaal 2
VVD 1
PvdA 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina