Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-09-2021 Op 06-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-09-2021 doorgevoerd.
Geldend van 07-08-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Meierijstad
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10.001
5460 DA Veghel
Telefoon (0413) 38 10 00 (algemeen en persvragen)
(0413) 38 16 51
E-mail info@meierijstad.nl (algemeen)
cmulder@meierijstad.nl
Beschrijving

Stadsgewest wordt ondersteund vanuit gemeente Meierijstad in de persoon van Carry Mulder als ambtelijk secretaris.

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

Aan het openbaar lichaam worden alle bevoegdheden van regeling en bestuur van de deelnemende gemeenten toegekend, die nodig zijn voor de uitvoering van taken die zijn genoemd in artikel 4.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
22-07-1998 Gemeente Boxtel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
22-07-1998 Gemeente 's-Hertogenbosch Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
22-07-1998 Gemeente Heusden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
22-07-1998 Gemeente Maasdriel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
22-07-1998 Gemeente Sint-Michielsgestel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
22-07-1998 Gemeente Vught Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Meierijstad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
07-08-2021 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
02-09-2021 Gemeente Oisterwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel vanuit de gedachte van gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid en overigens tegen de achtergrond van de in de considerans aangegeven overwegingen, de samenwerking vorm te geven.

Financieel

Organisatiecode 0013
KvK-nummer 57860971

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Datum van oprichting 22-07-1998
Bezoekadres Gemeentehuis Meierijstad
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
Postadres Postbus 10.001
5460 DA Veghel
Telefoon (0413) 38 10 00 (algemeen en persvragen)
(0413) 38 16 51
E-mail info@meierijstad.nl (algemeen)
cmulder@meierijstad.nl
Beschrijving

Stadsgewest wordt ondersteund vanuit gemeente Meierijstad in de persoon van Carry Mulder als ambtelijk secretaris.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.