Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tilburg (Tilburg)

Zie ook

Gemeente Tilburg (Tilburg)

Adresgegevens

Bezoekadres Spoorlaan 181
5038 CB TILBURG
Postadres Postbus 90155
5000 LH TILBURG
Telefoon 14 013 (algemeen)
Internet http://www.tilburg.nl (algemeen)
E-mail gemeente@tilburg.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. Th.L.N. Weterings (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. M.A.F.H. van den Hoven (CDA)
Mw. E.P.J.M. Smit (D66)
Mw. E. Kostermans (GroenLinks)
Mw. L.E.C.P.M. Oerlemans (Groep Oerlemans)
Dhr. F.J.C.M. van Aarle (Lokaal Tilburg)
Dhr. H.A.J. Smolders (LST)
Dhr. Y. Çelik (PvdA)
Mw. H.W.M. Oostelbos (SP)
Dhr. M. van Asten (VVD)
Dhr. H.C.A.M. Tilborg (50Plus)
Locoburgemeester Dhr. mr. B.R. Vries (D66)
Raadsgriffier Dhr. mr. G.J.C.M. Vrenken
Raadslid Dhr. A.Q.M. Gimbrere (CDA)
Dhr. M.A.F.H. van den Hoven (CDA)
Dhr. M.M. de Brouwer (CDA)
Mw. I.M.E.A. Couwenberg (CDA)
Dhr. B.W.T. Verberk (D66)
Dhr. E. Blommesteijn (D66)
Dhr. J.A.G. Stoop (D66)
Dhr. J.M.J. Zielenman (D66)
Dhr. Y. Sazak (D66)
J.J.V.D.M. van Esch (D66)
Mw. E. van Wijngaarden (D66)
Mw. E.P.J.M. Smit (D66)
Mw. S.F. Vatta (D66)
Dhr. B. van Weegberg (GroenLinks)
Dhr. D.J.P. Heuvelmans (GroenLinks)
Dhr. R.R.H. Cremers (GroenLinks)
Mw. E. Kostermans (GroenLinks)
Mw. L.R. Carlier (GroenLinks)
Mw. S.M. Heijndijk (GroenLinks)
Mw. L.E.C.P.M. Oerlemans (Groep Oerlemans)
Dhr. F.J.C.M. van Aarle (Lokaal Tilburg)
Dhr. C.J. van Dijk (LST)
Dhr. H.A.J. Smolders (LST)
Dhr. H.M.J.M. Denissen (LST)
Dhr. M. Smolders (LST)
Dhr. P. Peternousek (LST)
Dhr. P.H.J.M. van den Hoven (LST)
Dhr. P.M. Janssen (LST)
Mw. A.C.M. van Huffel (LST)
Mw. A.W.S Pals (LST)
Mw. J.T.M. van de Bogaard (LST)
Dhr. Y. Çelik (PvdA)
Mw. P.L.R. Mieris (PvdA)
Dhr. B.A.H. Jansen (SP)
Dhr. C.W.R.M. van Ham (SP)
Dhr. H.H.F. Mandemaker (SP)
Dhr. R.G. Kuipers (SP)
Mw. H.W.M. Oostelbos (SP)
Dhr. F.J.J. Reffeltrath (VVD)
Dhr. M. van Asten (VVD)
Dhr. N.J.L. van Stappershoef (VVD)
Mw. J.C.M. Appels (VVD)
Mw. Y.B.A Heutmekers (VVD)
Dhr. H.C.A.M. Tilborg (50Plus)
Dhr. M.F.L. Vriens (50Plus)
Secretaris Dhr. drs. M.J.M. Meijs
Wethouder Dhr. E. de Ridder (CDA)
Dhr. mr. B.R. Vries (D66)
Mw. M. Hendrickx (D66)
Dhr. M. Jacobs (GroenLinks)
Dhr. O. Dusschooten (VVD)
Mw. dr. E. Lahlah

Gemeenteraad (45 zetels)

Partij Aantal zetels
LST 10
D66 9
GroenLinks 6
SP 5
VVD 5
CDA 4
PvdA 2
50Plus 2
Lokaal Tilburg 1
Groep Oerlemans 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina