Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-01-2021
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Fax (035) 69 26 440
Internet https://www.regiogv.nl (algemeen)
E-mail info@regiogv.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Regio Gooi en Vechtstreek
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | stoffen,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën,
overheidsfinanciën | begroting,
overheidsfinanciën | belasting,
recht | bezwaar en klachten,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
verkeer | rail- en wegverkeer,
werk,
werk | arbeidsomstandigheden,
werk | arbeidsverhoudingen,
wonen,
zorg en gezondheid,
zorg en gezondheid | gezondheidsrisico's,
zorg en gezondheid | jeugdzorg

Functies

Directeur Igor Meuwese
Voorzitter Pieter Broertjes
Secretaris Jaap Jan Bakker
Portefeuillehouder Algemeen Bestuur Liesbeth Boersen,
Alexander Luijten,
Floris Voorink,
Bert Rebel,
Karin van Hunnik,
Joost Boermans,
Astrid Heijstee
Lid Dagelijks Bestuur Alexander Luijten,
Bert Rebel,
Astrid Heijstee

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Weesp College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Doel van deze regeling is de wenselijk geachte samenwerking tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Eemnes zodanig vorm te geven dat de aan de Regio opgedragen taken doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd met behoud van de regie van de gemeenten onder waarborging van betrokkenheid van gemeenteraden bij de regionale samenwerking.

Financieel

Organisatiecode 0006
KvK-nummer 32170415

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Gooi en Vechtstreek
Datum van oprichting 01-07-2013
Bezoekadres Hoofdkantoor
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Fax (035) 69 26 440
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogv.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina