Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weesp (Weesp)

Zie ook

Gemeente Weesp (Weesp)

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwstraat 70 a
1381 BD WEESP
Postadres Postbus 5099
1380 GB WEESP
Telefoon (0294) 49 13 91 (algemeen)
Internet http://www.weesp.nl (algemeen)
E-mail info@weesp.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 21.88 km2
Aantal inwoners 18018
Inwoners per km2 823
Plaatsen binnen deze gemeente Weesp
Totaal aantal zetels gemeenteraad 16

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. B.J. van Bochove (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.A. Renzenbrink (CDA)
Mw. S. ter Kuile (D66)
Dhr. J.A.H. van der Does (GroenLinks)
Dhr. A.T. Keesman (PvdA)
Mw. L.S. van Dalen (VVD)
Dhr. L. Boom (WSP)
Locoburgemeester Mw. A. Heijstee-Bolt (WSP)
Raadsgriffier Dhr. M. van Engelshoven-Huls
Raadslid Dhr. C. Sluyk (CDA)
Dhr. J.A. Renzenbrink (CDA)
Mw. K.F. Hilders - van de Wetering (CDA)
L.G. Zeeman (D66)
Mw. S. ter Kuile (D66)
Dhr. C.F.A. Pfeiffer (GroenLinks)
Dhr. J.A.H. van der Does (GroenLinks)
A.M. Blommestein (PvdA)
Dhr. A.T. Keesman (PvdA)
Dhr. H. Rahimi (VVD)
Mw. L.S. van Dalen (VVD)
Dhr. L. Boom (WSP)
Mw. B. Bierwolf (WSP)
Mw. D. Meyer (WSP)
Mw. J.J. van Galen Last (WSP)
Mw. M.H. van Geenen (WSP)
Secretaris Dhr. M. de Haan
Wethouder Dhr. L.A. de Lange (D66)
Dhr. M. Miner (GroenLinks)
J.M. Vos (WSP)
Mw. A. Heijstee-Bolt (WSP)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
WSP 5
CDA 3
GroenLinks 2
D66 2
PvdA 2
VVD 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Terug naar begin van de pagina