Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wijdemeren (Wijdemeren)

Zie ook

Gemeente Wijdemeren (Wijdemeren)

Adresgegevens

Bezoekadres Rading 1
1231 KB LOOSDRECHT
Postadres Postbus 190
1230 AD LOOSDRECHT
Telefoon (035) 655 95 95 (algemeen)
Internet http://www.wijdemeren.nl (algemeen)
E-mail postbus@wijdemeren.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 77.00 km2
Aantal inwoners 23571
Inwoners per km2 306
Plaatsen binnen deze gemeente 's-Graveland, Ankeveen, Breukeleveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst Den Berg
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. F. Ossel (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J. Verbruggen (CDA)
Dhr. G. Zagt (De Lokale Partij)
Dhr. R.H.J. Voigt (DorpsBelangen)
Dhr. N.W.M. Roosenschoon (D66)
Dhr. S. Poels (PvdA/GroenLinks)
Mw. S. Vermeulen-Franssen (VVD)
Raadsgriffier Mw. C.M. de Heus
Raadslid Dhr. D.A. van Enk (CDA)
Dhr. E.P.J. Torsing (CDA)
Dhr. J. Verbruggen (CDA)
Dhr. J.W.B. Nienhuis (CDA)
Dhr. G. Zagt (De Lokale Partij)
Dhr. O. Goetheer (De Lokale Partij)
Dhr. R. Wijnen (De Lokale Partij)
Mw. A.M.M. Zandbergen-Hanewald (De Lokale Partij)
Dhr. R. Duikersloot (DorpsBelangen)
Dhr. R.H.J. Voigt (DorpsBelangen)
Mw. M.J. Hennis-Steijn (DorpsBelangen)
Mw. P. IJsbrandij (DorpsBelangen)
Dhr. M.J.H. Wouters (D66)
Dhr. N.W.M. Roosenschoon (D66)
Dhr. S. Poels (PvdA/GroenLinks)
Mw. S. van Rijkom (PvdA/GroenLinks)
Dhr. M. van Balen (VVD)
Mw. S. Hidding (VVD)
Mw. S. Vermeulen-Franssen (VVD)
Secretaris Mw. drs. W. Heeg
Wethouder Mw. R.M. van Rijn (CDA)
Dhr. J.J. de Kloet (DorpsBelangen)
Dhr. J. Boermans (D66)
Dhr. J. Klink (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
DorpsBelangen 4
De Lokale Partij 4
CDA 4
VVD 3
PvdA/GroenLinks 2
D66 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken 2007
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Terug naar begin van de pagina