Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-03-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-03-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-03-2019 doorgevoerd.
Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 3006
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 517 27 00 (algemeen)
Internet https://noord-hollandsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@noord-hollandsarchief.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Noord-Hollands Archief

Bevoegdheden

Aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
30-12-2016 Gemeente Haarlem
30-12-2016 Gemeente Velsen
30-12-2016 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financieel

Organisatiecode 0735
KvK-nummer 57581665

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noord-Hollands Archief
Datum van oprichting 30-12-2016
Bezoekadres Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
Postadres Postbus 3006
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 517 27 00 (algemeen)
Internet https://noord-hollandsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@noord-hollandsarchief.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.