Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Velsen (Velsen)

Zie ook

Gemeente Velsen (Velsen)

Adresgegevens

Bezoekadres Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
Postadres Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN
Telefoon (0255) 56 72 00 (algemeen)
Internet http://www.velsen.nl (algemeen)
E-mail info@velsen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 63.08 km2
Aantal inwoners 67355
Inwoners per km2 1067
Plaatsen binnen deze gemeente Driehuis NH, Ijmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 32

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. F.C. Dales (D66)
Fractievoorzitter Mw. A.C. Eggermont (CDA)
Dhr. L. de Winter (ChristenUnie)
Dhr. S. Smeets (D66)
Dhr. S. Scholts (Forza! IJmond)
Dhr. I. Sitompul (GroenLinks)
Dhr. L. Kwant (LGV)
Dhr. B.J.J. Hendriks (PvdA)
Dhr. R.A. van Koten (SP)
Dhr. N. Korf (Velsen Lokaal)
Dhr. S Koppes (VVD)
Locoburgemeester Dhr. B. Diepstraten (Velsen Lokaal)
Raadsgriffier Dhr. R.B. Palstra
Raadslid Dhr. C.M. Sintenie (CDA)
Dhr. R.G. te Beest (CDA)
Mw. A.C. Eggermont (CDA)
Dhr. L. de Winter (ChristenUnie)
Dhr. S. Smeets (D66)
Dhr. S.N.M. de Ruig (D66)
Mw. E.H. Zorgdrager-van Laar (D66)
Mw. ir. A.V. Baerveldt (D66)
Dhr. J.C. Visser (Forza! IJmond)
Dhr. S. Scholts (Forza! IJmond)
Mw. H.M. Post (Forza! IJmond)
Dhr. I. Sitompul (GroenLinks)
Dhr. M.J. Hoekstra (GroenLinks)
Mw. I.C. Stoelman (GroenLinks)
Dhr. L. Kwant (LGV)
Dhr. L.J. Aardenburg (LGV)
Dhr. P. van Deudekom (LGV)
Dhr. S. Bart (LGV)
Dhr. A. Karateke (PvdA)
Dhr. B.J.J. Hendriks (PvdA)
Dhr. R.A. van Koten (SP)
Mw. M. Koedijker (SP)
Dhr. N. Korf (Velsen Lokaal)
Dhr. P. Stam (Velsen Lokaal)
Dhr. S. Çelik (Velsen Lokaal)
J. Bleekman (Velsen Lokaal)
Mw. K. Wolfs-Jansen (Velsen Lokaal)
Mw. M.G.J.E. Vos-Vester (Velsen Lokaal)
Dhr. C. Schollink (VVD)
Dhr. S Koppes (VVD)
Mw. L.G.Y. Ouderkerken (VVD)
Mw. T. Mastenbroek-Wesseling (VVD)
Secretaris Dhr. K.M. Radstake
Wethouder Dhr. S. Dinjens (GroenLinks)
Dhr. F. Bal (LGV)
Mw. M. Steijn (PvdA)
Dhr. B. Diepstraten (Velsen Lokaal)
Dhr. J. Verwoort (VVD)

Gemeenteraad (32 zetels)

Partij Aantal zetels
Velsen Lokaal 6
LGV 4
VVD 4
D66 4
Forza! IJmond 3
CDA 3
GroenLinks 3
PvdA 2
SP 2
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Terug naar begin van de pagina