Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zie ook

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Telefoon 070 412 34 56 (algemeen)
Fax 070 412 34 50
Internet http://www.minocw.nl (algemeen)

Beschrijving

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (19) Bureau Architectenregister
College voor Toetsen en Examens
Commissariaat voor de Media
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Mondriaan Fonds
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse Publieke Omroep
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
Stichting Nederlands Letterenfonds
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Stichting Regionale Publieke Omroep
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Organisatie-onderdelen (11) Externe Advies Colleges
Directeur-Generaal Hoger Beroepsondwijs,WetenschapenEmancipatie
Zelfstandige Bestuursorganen
Managementteam Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Secretaris-Generaal
Directeur-Generaal Cultuur en Media
Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs
Diensten en Agentschappen
Directies
Inspecties
Politieke Leiding
Terug naar begin van de pagina