Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Adresgegevens

Bezoekadres Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Postadres Postbus 4
1180 BA Amstelveen
Telefoon (020) 540 48 86 (algemeen)
Internet https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl (algemeen)
E-mail woz@amstelveen.nl (vragen over WOZ-waarde)
belastingen@amstelveen.nl (vragen over aanslag)
invordering@amstelveen.nl (vragen over betaling)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Samenwerkingsvorm Centrumconstructie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Amstelveen

Bevoegdheden

Zie paragraaf 2.2 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Aalsmeer
01-01-2016 Gemeente Amstelveen
01-01-2016 Gemeente De Ronde Venen
01-01-2016 Gemeente Diemen
01-01-2016 Gemeente Ouder-Amstel
01-01-2016 Gemeente Uithoorn

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (4):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina