Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-10-2021 Op 28-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 253
1430 AG AALSMEER
Telefoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet http://www.aalsmeer.nl (algemeen)
E-mail info@aalsmeer.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 33,91 km2
Aantal inwoners 31499
Inwoners per km2 928
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsmeer, Kudelstaart

Functies

Burgemeester Dhr. G.E. Oude Kotte (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. D. Kuin (AA),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Dhr. W. Kikkert (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. R.K. van Rijn MBA (VVD)
Raadsgriffier Dhr. O. van Kolck
Raadslid Dhr. D. Kuin (AA),
Dhr. R. Martijn (AA),
Mw. C. van Hilst-Dekker (AA),
Mw. G. Holtrop (AA),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Dhr. G.J.H. Winkels (CDA),
Dhr. M.P. Buskermolen (CDA),
Dhr. P.H.J.M. van Soelen (CDA),
Dhr. T.F.M. Verlaan (CDA),
Mw. A.M. Harte-Fokker (CDA),
Mw. M. van Diemen (CDA),
Mw. T. van der Meer (CDA),
Dhr. W. Kikkert (D66),
Mw. J. Keessen (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Mw. P. Lakerveld (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD),
Dhr. E.P. Abbenhues (VVD),
Dhr. J.G.E. Bouwmeester (VVD),
Dhr. J.J. van Leeuwen (VVD),
Mw. M. Vleghaar (VVD),
Mw. N. Hauet (VVD)
Secretaris Dhr. S. Vellenga
Wethouder Dhr. L.B. Kabout (CDA),
Mw. drs. W.B. Alink-Scheltema (D66),
Dhr. mr. R.K. van Rijn MBA (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 8
VVD 6
AA 4
D66 2
GroenLinks 2
PvdA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)