Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amstelveen (Amstelveen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN
Telefoon (020) 540 49 11 (algemeen)
Internet http://www.amstelveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@amstelveen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Algemene informatie

Oppervlakte 42,37 km2
Aantal inwoners 89870
Inwoners per km2 2121
Plaatsen binnen deze gemeente Amstelveen

Functies

Burgemeester Dhr. T.R. Poppens (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. M. Becker (Actief voor Amstelveen),
Dhr. mr. R.A.M. Kootker (Burgerbelangen Amstelveen (bbA)),
Dhr. mr. P. Rienks (CDA),
Dhr. B. de Pijper (ChristenUnie),
Dhr. H. van der Steenhoven MSc (D66),
Dhr. drs. M. Kortekaas (GroenLinks),
Mw. J.B.M. Höcker (Lijst Höcker),
Mw. mr. E.C. Veenboer (PvdA),
Dhr. P.M.J. Adriaans (SP),
Dhr. mr. C.J. Noomen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.J.W. Raat (VVD)
Raadsgriffier Mw. C.M. de Heus
Raadslid Dhr. M. Becker (Actief voor Amstelveen),
Mw. J.B.M. Höcker (Lijst Höcker),
Dhr. mr. R.A.M. Kootker (Burgerbelangen Amstelveen (bbA)),
E.A. Petiet (Burgerbelangen Amstelveen (bbA)),
Mw. J.H.C.J. Solleveld Olthof (Burgerbelangen Amstelveen (bbA)),
Mw. M. van Herteryck (Burgerbelangen Amstelveen (bbA)),
Dhr. mr. P. Rienks (CDA),
Mw. A.A.J. van Engelen (CDA),
Dhr. B. de Pijper (ChristenUnie),
Dhr. H. van der Steenhoven MSc (D66),
Dhr. ing. E. van der Waal (D66),
Dhr. T. Aslanjan (D66),
Dhr. Y. Ben Idder (D66),
mr. drs. R. Zuidbroek (D66),
Mw. J.M.L. van der Vet (D66),
Mw. S. Chaara (D66),
Dhr. drs. M. Kortekaas (GroenLinks),
Dhr. L.C. de Looze (GroenLinks),
I.I. Polderman (GroenLinks),
Mw. C. Aouni MSc (GroenLinks),
Mw. drs. S.W. Kruijer (GroenLinks),
Dhr. G.F. Dennenbroek (PvdA),
Dhr. mr. A.J. van den Bosch (PvdA),
Mw. mr. E.C. Veenboer (PvdA),
Dhr. P.M.J. Adriaans (SP),
Mw. M. Casadei (SP),
Dhr. D.B. Smalhout (VVD),
Dhr. S. Zwart (VVD),
Dhr. T. Coumans (VVD),
Dhr. drs. A. Gerritsen (VVD),
Dhr. drs. P.M. Feenstra (VVD),
Dhr. mr. C.J. Noomen (VVD),
Dhr. mr. J.G. Bulsing (VVD),
Dhr. mr. V.L.M. Frequin (VVD),
Mw. J.M. Leegstra (VVD),
R. snoek (VVD)
Secretaris Dhr. H.H. Winthorst
Wethouder Dhr. drs. F.P. Berkhout (D66),
Mw. drs. F.C. Gordon (D66),
Dhr. dr. W.M. van Ballegooijen (PvdA),
Dhr. H.J.W. Raat (VVD),
Dhr. R. Ellermeijer RA (VVD)

Gemeenteraad (36 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 10
D66 7
GroenLinks 5
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) 4
PvdA 3
CDA 2
SP 2
Lijst Höcker 1
Actief voor Amstelveen 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)