Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amstelveen (Amstelveen)

Zie ook

Gemeente Amstelveen (Amstelveen)

Adresgegevens

Bezoekadres Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN
Postadres Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN
Telefoon (020) 540 49 11 (algemeen)
Internet http://www.amstelveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@amstelveen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 42.37 km2
Aantal inwoners 84377
Inwoners per km2 1991
Plaatsen binnen deze gemeente Amstelveen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 37

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. H.B. Eenhoorn (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A.W. Lechner (AVA)
Dhr. mr. R.A.M. Kootker (Burgerbelangen Amstelveen (bbA))
Dhr. mr. P. Rienks (CDA)
Dhr. B. de Pijper (ChristenUnie)
Dhr. H. van der Steenhoven MSc (D66)
Dhr. drs. M. Kortekaas (GroenLinks)
Dhr. P.A. de Robles (OCA)
Mw. mr. E.C. Veenboer (PvdA)
Dhr. P.M.J. Adriaans (SP)
Dhr. mr. C.J. Noomen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.J.W. Raat (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. M.C.C. Philips
Raadslid Dhr. A.W. Lechner (AVA)
Mw. J.B.M. Höcker (AVA)
Dhr. mr. R.A.M. Kootker (Burgerbelangen Amstelveen (bbA))
Mw. E.A. petiet (Burgerbelangen Amstelveen (bbA))
Mw. J.H.C.J. Solleveld Olthof (Burgerbelangen Amstelveen (bbA))
Mw. M. van Herteryck (Burgerbelangen Amstelveen (bbA))
Dhr. mr. P. Rienks (CDA)
Mw. A.A.J. van Engelen (CDA)
Dhr. B. de Pijper (ChristenUnie)
Dhr. H. van der Steenhoven MSc (D66)
Dhr. ing. E. van der Waal (D66)
Dhr. T. Aslanjan (D66)
mr. drs. R. Zuidbroel (D66)
Mw. J.M.L. van der Vet (D66)
Mw. mr. S. Schilder (D66)
Mw. S. Chaara (D66)
Dhr. drs. M. Kortekaas (GroenLinks)
Dhr. L.C. de Looze (GroenLinks)
Mw. C. Aouni MSc (GroenLinks)
Mw. drs. S.W. Kruijer (GroenLinks)
Mw. I.I. Polderman (GroenLinks)
Dhr. P.A. de Robles (OCA)
Dhr. mr. A.J. van den Bosch (PvdA)
Mw. mr. E.C. Veenboer (PvdA)
Mw. S.C. Piet (PvdA)
Dhr. P.M.J. Adriaans (SP)
Mw. M. Casadei (SP)
Dhr. D.B. Smalhout (VVD)
Dhr. drs. A. Gerritsen (VVD)
Dhr. drs. P.M. Feenstra (VVD)
Dhr. mr. C.J. Noomen (VVD)
Dhr. mr. J.G. Bulsing (VVD)
Dhr. mr. V.L.M. Frequin (VVD)
Dhr. S. Zwart (VVD)
Dhr. T. Coumans (VVD)
Mw. J.M. Leegstra (VVD)
R. snoek (VVD)
Secretaris Dhr. H.H. Winthorst
Wethouder Dhr. drs. F.P. Berkhout (D66)
Mw. drs. F.C. Gordon (D66)
Dhr. dr. W.M. van Ballegooijen (PvdA)
Dhr. H.J.W. Raat (VVD)
Dhr. R. Ellermeijer RA (VVD)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 10
D66 7
GroenLinks 5
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) 4
PvdA 3
CDA 2
SP 2
AVA 2
OCA 1
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisaties
Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling openbare Gezondheidszorg Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Terug naar begin van de pagina