Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71

Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Postadres Postbus 171
2300 AD Leiden
Telefoon (071) 516 70 71 (algemeen)
Internet https://www.servicepunt71.nl (algemeen)
E-mail info@servicepunt71.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Leiden
Archiefzorgdrager Servicepunt71

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Leiden
01-01-2011 Gemeente Leiderdorp
01-01-2011 Gemeente Oegstgeest
01-01-2011 Gemeente Zoeterwoude

Doel

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen ten aanzien van sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Financieel

Organisatiecode 0691
KvK-nummer 51922460

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Besturingsdocumenten/GRSP71_AB_nieuw_2015_08.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Besturingsdocumenten/SP71_DOC_JZ_Gemeenschappelijke_regeling_Servicepunt71.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-7434.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicepunt71
Bezoekadres Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Postadres Postbus 171
2300 AD Leiden
Telefoon (071) 516 70 71 (algemeen)
Internet https://www.servicepunt71.nl (algemeen)
E-mail info@servicepunt71.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina