Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Laatst bijgewerkt op: 09-07-2018
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
Telefoon (0228) 510 111 (algemeen)
Internet http://sed-organisatie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder SED organisatie
Archiefzorgdrager SED organisatie
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de bestuursorganen van de drie gemeenten worden in mandaat aan de SED organisatie overgedragen. Dit is vastgelegd in de artikelen 4 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie. Daarnaast beschikt de SED organisatie over een aantal eigen bevoegdheden welke voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in onder meer de artikelen 5 lid 1, 23, 26, 28, 31, 33, 34 lid 2, 35, 43 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie en de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Drechterland
01-01-2015 Gemeente Enkhuizen
01-01-2015 Gemeente Stede Broec

Doel

Doel van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiƫnte uitvoering door de SED organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten.

Financieel

Organisatiecode 0833

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SED organisatie
Datum van oprichting 01-01-2015
Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
Telefoon (0228) 510 111 (algemeen)
Internet http://sed-organisatie.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina