Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen)

Zie ook

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen)

Adresgegevens

Bezoekadres Hoogstraat 11
1601 KT ENKHUIZEN
Postadres Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN
Telefoon (0228) 36 01 00 (algemeen)
Internet http://www.enkhuizen.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@enkhuizen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 16.53 km2
Aantal inwoners 18006
Inwoners per km2 1089
Plaatsen binnen deze gemeente Enkhuizen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. A. van Vliet-Kuiper (D66)
Fractievoorzitter Dhr. J.H. van der Werf (CDA)
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP)
Dhr. E. van Marle (D66)
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit)
Dhr. H. Langbroek (Het Enkhuizer Alternatief)
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen)
Dhr. J. Sandstra (PvdA)
Mw. M.A. Keesman (SP)
Dhr. R. van Reijswoud (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D. Luyckx (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. H.C. Lankman
Raadslid Dhr. G. van Galen (CDA)
Dhr. J.H. van der Werf (CDA)
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP)
Dhr. E. van Marle (D66)
Dhr. J. Koning (D66)
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit)
Dhr. H. Langbroek (Het Enkhuizer Alternatief)
Dhr. J. Raven (Nieuw Enkhuizen)
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen)
Dhr. A. Mazlumian (PvdA)
Dhr. J. Sandstra (PvdA)
Dhr. W.J. Stolk (SP)
Mw. G. Nauta (SP)
Mw. I. Stemmler (SP)
Mw. M.A. Keesman (SP)
Dhr. D. Stomp (VVD)
Dhr. R. van Reijswoud (VVD)
Secretaris Mw. mr. M.J. Schadé
Wethouder Mw. E. Heutink (CDA)
Dhr. D. Luyckx (PvdA)
Dhr. E. Struijlaart (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 4
Nieuw Enkhuizen 2
VVD 2
CDA 2
PvdA 2
D66 2
Het Enkhuizer Alternatief 1
Enkhuizen Vooruit 1
ChristenUnie/SGP 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Terug naar begin van de pagina