Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stede Broec (Stede Broec)

Zie ook

Gemeente Stede Broec (Stede Broec)

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW BOVENKARSPEL
Postadres Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL
Telefoon (0228) 51 01 11 (algemeen)
Internet http://www.stedebroec.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stedebroec.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 16.42 km2
Aantal inwoners 21508
Inwoners per km2 1309
Plaatsen binnen deze gemeente Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. R.A.P. Wortelboer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.J.M. Kok (CDA)
Dhr. P.G. Raven (Gemeentebelangen Stede Broec)
Mw. J. Visser-Okhuijsen (ODS)
Mw. W.J.C. de Wit-Scholten (Onafhankelijke Partij)
Mw. mr. Y.C. Koopen (PvdA/GroenLinks)
Dhr. M Krijger (VVD)
Locoburgemeester L Groot (ODS)
Raadsgriffier Mw. Y.P.A. Hermans
Raadslid Dhr. A.J.W. Wildoër (CDA)
Dhr. J.J.M. Kok (CDA)
Dhr. J.P.N. Kroezen (CDA)
Dhr. K.W. Smit (CDA)
Mw. G.C.M. Bakker-Rood (CDA)
Mw. M.F. Verbaan-Jutte (CDA)
Dhr. P.G. Raven (Gemeentebelangen Stede Broec)
Dhr. E.P.N. Smit (ODS)
Dhr. J. Kruis (ODS)
Dhr. J.J.M. Ettes (ODS)
Dhr. M.G.T. Visser (ODS)
Dhr. T.G.M. Visser (ODS)
Mw. E.M.D. Dudink-Dol (ODS)
Mw. J. Visser-Okhuijsen (ODS)
Mw. W.J.C. de Wit-Scholten (Onafhankelijke Partij)
Dhr. A.A. Vuijst (PvdA/GroenLinks)
Mw. mr. Y.C. Koopen (PvdA/GroenLinks)
Dhr. A.L.P. Schuitemaker (VVD)
Dhr. M Krijger (VVD)
Secretaris Mw. A. Huisman
Wethouder Dhr. N.C.P. Slagter (CDA)
L Groot (ODS)
Dhr. B.S. Nootebos (PvdA/GroenLinks)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ODS 7
CDA 6
PvdA/GroenLinks 2
VVD 2
Onafhankelijke Partij 1
Gemeentebelangen Stede Broec 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Terug naar begin van de pagina