Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postadres Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon (038) 498 2232 (algemeen)
Internet https://ons.zwolle.nl (algemeen)
E-mail secretariaat.ONS@zwolle.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Provincie Overijssel
Archiefzorgdrager Shared Service Centrum ONS

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2018 Gemeente Kampen
01-01-2018 Gemeente Zwolle
01-01-2018 Provincie Overijssel

Doel

Het doel van deze regeling is om door middel van samenwerking op bedrijfsvoeringsgebieden kwaliteits-, schaal- en efficiƫntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

Financieel

Organisatiecode 0904

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overijssel/CVDR605175/CVDR605175_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-74254.html
Wettelijke voorschriften (4) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Provinciewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Shared Service Centrum ONS
Afkorting ONS
Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postadres Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon (038) 498 2232 (algemeen)
Internet https://ons.zwolle.nl (algemeen)
E-mail secretariaat.ONS@zwolle.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina