Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Overijssel

Provincie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-01-2021 Op 30-04-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon (038) 499 88 99 (algemeen)
Internet http://www.overijssel.nl (algemeen)
E-mail postbus@overijssel.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (6)

Beschrijving

Missie van de provincie Overijssel:

De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.

Zonodig als regisseur, smeden we coalities met tal van partners om resultaten te boeken voor de inwoners van Overijssel. Ons doel is dat iedereen hier gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren. In een omgeving met balans tussen rust, ruimte én dynamiek.

We laten zien dat de provincie er toe doet. Dat we het verschil durven maken. We pakken door, maken keuzes en nemen risico’s. Dit alles met oog voor de verschillen die er zijn, die Overijssel juist aantrekkelijk en veelzijdig maken.

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)