Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kampen (Kampen)

Zie ook

Gemeente Kampen (Kampen)

Adresgegevens

Bezoekadres Burg Berghuisplein 1
8261 DD KAMPEN
Postadres Postbus 5009
8260 GA KAMPEN
Telefoon (038) 339 29 99 (algemeen)
Internet http://www.kampen.nl (algemeen)
E-mail info@kampen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 164.91 km2
Aantal inwoners 50566
Inwoners per km2 306
Plaatsen binnen deze gemeente 's-Heerenbroek, Grafhorst, Ijsselmuiden, Kampen, Kamperveen, Mastenbroek, Wilsum, Zalk
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. B. Koelewijn (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. J. Marskamp (CDA)
Dhr. J.W. Schutte (ChristenUnie)
Dhr. G.H. Wijnja (D66)
Dhr. M.M. Koster (Gemeente Belang Kampen)
Mw. J.H. Jansen (GroenLinks)
Dhr. A.J. Boddeus (Kampen Sociaal)
Dhr. drs. M. Haveman (PvdA)
Dhr. K. van den Bosch (SGP)
Dhr. B. Keulen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. J.P. Van der Sluis (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. drs. H.A. van der Meulen
Raadslid Dhr. G.M. Wellenberg (CDA)
Dhr. J. Marskamp (CDA)
Mw. E.J. van de Wetering-de Groot (CDA)
Mw. J.E. de Kleine-Brink (CDA)
Dhr. A. Zweers (ChristenUnie)
Dhr. H. Pruijssen (ChristenUnie)
Dhr. J.W. Schutte (ChristenUnie)
Dhr. K. Postumus (ChristenUnie)
Dhr. K.E.G.H. van der Kolk (ChristenUnie)
Mw. M.R. Wiltjer-Rozema (ChristenUnie)
Dhr. G.H. Wijnja (D66)
Dhr. H.A. Prinsen (Gemeente Belang Kampen)
Dhr. M.M. Koster (Gemeente Belang Kampen)
Dhr. P. Bergstra (Gemeente Belang Kampen)
Dhr. S. Azer (Gemeente Belang Kampen)
Mw. M.L. van Dijk (Gemeente Belang Kampen)
Dhr. E. Burgman (GroenLinks)
Dhr. N. Jeurink (GroenLinks)
Mw. J.H. Jansen (GroenLinks)
Mw. M.E. Drost-de Boer (GroenLinks)
Dhr. A.J. Boddeus (Kampen Sociaal)
Dhr. L. Bastiaan (Kampen Sociaal)
Dhr. drs. M. Haveman (PvdA)
Mw. J.G. Tabak (PvdA)
Dhr. B. van den Belt (SGP)
Dhr. E. Spaan (SGP)
Dhr. J.Th. Noorland (SGP)
Dhr. K. van den Bosch (SGP)
Dhr. B. Keulen (VVD)
Dhr. H.J. Bruins (VVD)
Mw. M.B. Spijkerman (VVD)
Secretaris Mw. A. Griekspoor - Verdurmen
Wethouder Dhr. mr. G. Meijering (CDA)
Dhr. mr. J.P. Van der Sluis (ChristenUnie)
Dhr. mr. A. Holtland (GemeenteBelang Kampen)
Mw. mr. I. Van der Sloot (GroenLinks)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 6
Gemeente Belang Kampen 5
SGP 4
GroenLinks 4
CDA 4
VVD 3
PvdA 2
Kampen Sociaal 2
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten
Terug naar begin van de pagina