Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Adresgegevens

Bezoekadres Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Postadres Postbus 1603
6501 BP Nijmegen
Telefoon (024) 751 7700 (algemeen)
Internet https://www.odregionijmegen.nl (algemeen)
E-mail info@odrn.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Beleidsterreinen Ruimte en infrastructuur | Netwerken,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2013 Gemeente Berg en Dal
01-04-2013 Gemeente Heumen
01-04-2013 Gemeente Nijmegen
01-04-2013 Gemeente Wijchen
01-04-2013 Provincie Gelderland

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0783

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (8):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afkorting ODRN
Datum van oprichting 01-04-2013
Bezoekadres Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Postadres Postbus 1603
6501 BP Nijmegen
Telefoon (024) 751 7700 (algemeen)
Internet https://www.odregionijmegen.nl (algemeen)
E-mail info@odrn.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina