Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heumen (Heumen)

Zie ook

Gemeente Heumen (Heumen)

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 6
6581 AC MALDEN
Postadres Postbus 200
6580 AZ MALDEN
Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.heumen.nl (algemeen)
E-mail heumen@heumen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 41.58 km2
Aantal inwoners 16428
Inwoners per km2 395
Plaatsen binnen deze gemeente Heumen, Malden, Nederasselt, Overasselt
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. G.M. Mittendorff (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R. de Graaf (CDA)
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen)
Mw. B. Smelik (D66)
Dhr. L.R. Schuurman (GroenLinks)
Mw. J.H.W.T. Stunnenberg (PvdA)
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Raadsgriffier Mw. E.E.M. Dreier-Haafkens
Raadslid Dhr. J.M.M. van der Burgt (CDA)
Dhr. R. de Graaf (CDA)
Dhr. S. Meij (CDA)
Dhr. H. Dikkers (Democraten Gemeente Heumen)
Dhr. H. Katteler (Democraten Gemeente Heumen)
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen)
Dhr. T.C.M. Noy (Democraten Gemeente Heumen)
Dhr. V.F.G. Arts (Democraten Gemeente Heumen)
Dhr. G. Laenen (D66)
Mw. B. Smelik (D66)
Dhr. J. Russcher (GroenLinks)
Dhr. L.R. Schuurman (GroenLinks)
Mw. I. Gijsenbergh (GroenLinks)
Mw. J.H.W.T. Stunnenberg (PvdA)
Dhr. E.W.J.A. Claassen (VVD)
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Dhr. R.J.M. Waas (VVD)
Secretaris Dhr. mr. D.C. van Eeten
Wethouder Dhr. M. Schoenaker (CDA)
Dhr. F. Eetgerink (D66)
Dhr. L. Bosland (GroenLinks)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Democraten Gemeente Heumen 5
CDA 3
GroenLinks 3
VVD 3
D66 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland
Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen (Munitax)
Terug naar begin van de pagina