Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Zie ook

Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten

Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gildestraat 8
8263 AH Kampen
Postadres Postbus 184
8260 AD Kampen
Telefoon (038) 331 59 44 (algemeen)
Internet http://www.kampen.nl (algemeen)
E-mail info@kampen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten

Bevoegdheden

De colleges dragen aan het werkvoorzieningschap over:

a. alle bevoegdheden met betrekking tot de Wet met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken;

b. de rechtsgeldig door het werkvoorzieningschap vastgestelde Financiƫle verordening Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten en de Controleverordening Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten blijven gelden tot het moment van intrekking;

c. alle bevoegdheden als bedoeld in de Wet aangaande werknemers.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2011 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-07-2011 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0534

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten
Bezoekadres Gildestraat 8
8263 AH Kampen
Postadres Postbus 184
8260 AD Kampen
Telefoon (038) 331 59 44 (algemeen)
Internet http://www.kampen.nl (algemeen)
E-mail info@kampen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina