Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dronten (Dronten)

Zie ook

Gemeente Dronten (Dronten)

Adresgegevens

Bezoekadres De Rede 1
8251 ER DRONTEN
Postadres Postbus 100
8250 AC DRONTEN
Telefoon 140321 (algemeen)
Internet http://www.dronten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@dronten.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 423.86 km2
Aantal inwoners 40700
Inwoners per km2 96
Plaatsen binnen deze gemeente Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.B.L. de Jonge (Partijloos)
Fractievoorzitter Mw. B. Berghorst-Ruitenberg (CDA)
Dhr. R.J. Siepel (ChristenUnie)
Dhr. R.E. van der Schans (D66)
Dhr. P.L.A. Vermast (GroenLinks)
Dhr. J.N. Ammerlaan (LeefbaarDronten)
Mw. S.H.S. Stoop-Aszink (PvdA)
Dhr. P.M.R. Duvekot (SP)
Dhr. R. de Maaijer (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A. van Amerongen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. D. Petrusma
Raadslid Dhr. E.D. Ekkel (CDA)
Dhr. F.E.G. Zomerman (CDA)
Dhr. R. Yazir (CDA)
Dhr. S.J. Lap (CDA)
Mw. B. Berghorst-Ruitenberg (CDA)
Mw. W.A. Wever (CDA)
Dhr. R.J. Siepel (ChristenUnie)
Mw. M. Hotting-Niewold (ChristenUnie)
Mw. M.A. Witteveen-Rigterink (ChristenUnie)
Dhr. R.E. van der Schans (D66)
Mw. L.L. Hillebregt-de Valk (D66)
Dhr. P.L.A. Vermast (GroenLinks)
Mw. D.C.G. van Baal (GroenLinks)
Dhr. C.P.M. Hermus (LeefbaarDronten)
Dhr. J.F. Bongers (LeefbaarDronten)
Dhr. J.N. Ammerlaan (LeefbaarDronten)
Mw. C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk (LeefbaarDronten)
Mw. S.H.S. Stoop-Aszink (PvdA)
Dhr. F.T. de Kruijf (SP)
Dhr. P.M.R. Duvekot (SP)
Dhr. B. Hoogezand (VVD)
Dhr. B.P. Zuurendonk (VVD)
Dhr. P. Gach (VVD)
Dhr. R. de Maaijer (VVD)
Dhr. T.J.G. Vulink (VVD)
Mw. G.M.M. Stoker-Dol (VVD)
Mw. S. Veldman (VVD)
Secretaris Mw. drs. T. van Lenthe
Wethouder Dhr. J. Oosterveld (ChristenUnie)
Dhr. P. van Bergen (LeefbaarDronten)
Dhr. A. van Amerongen (VVD)
Mw. I.A. Korting (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
CDA 6
LeefbaarDronten 4
ChristenUnie 3
SP 2
D66 2
GroenLinks 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten
Terug naar begin van de pagina