Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogenv.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Regio Gooi en Vechtstreek
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Economie | Ondernemen,
Economie | Toerisme,
Economie | Transport,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Stoffen,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Verkeer | Weg

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2013 Gemeente Blaricum
01-07-2013 Gemeente Gooise Meren
01-07-2013 Gemeente Hilversum
01-07-2013 Gemeente Huizen
01-07-2013 Gemeente Laren
01-07-2013 Gemeente Weesp
01-07-2013 Gemeente Wijdemeren

Doel

Het ter wille van een harmonieuze bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, met inachtneming van zijn huidige karakter en van zijn relaties tot de omliggende gebieden, het beleid van de gemeentebesturen te coƶrdineren en de met die ontwikkeling verband houdende belangen te behartigen. Daarbij ging het aanvankelijk om ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openluchtrecreatie, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Later werden hieraan toegevoegd economie, werkgelegenheid, gezondheidszorg en milieu.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Gooi en Vechtstreek
Datum van oprichting 01-07-2013
Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogenv.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina