Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogenv.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Gooise Meren
Archiefzorgdrager Regio Gooi en Vechtstreek
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Economie | Transport
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Stoffen
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Verkeer | Weg

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2013 Gemeente Blaricum
01-07-2013 Gemeente Gooise Meren
01-07-2013 Gemeente Hilversum
01-07-2013 Gemeente Huizen
01-07-2013 Gemeente Laren
01-07-2013 Gemeente Weesp
01-07-2013 Gemeente Wijdemeren

Doel

Het ter wille van een harmonieuze bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, met inachtneming van zijn huidige karakter en van zijn relaties tot de omliggende gebieden, het beleid van de gemeentebesturen te coƶrdineren en de met die ontwikkeling verband houdende belangen te behartigen. Daarbij ging het aanvankelijk om ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openluchtrecreatie, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Later werden hieraan toegevoegd economie, werkgelegenheid, gezondheidszorg en milieu.

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gooise%20Meren/408915.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33119.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Gooi en Vechtstreek
Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon (035) 69 26 444 (algemeen)
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogenv.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina