Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Laatst bijgewerkt op: 10-06-2020
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Telefoon (088) 5670200 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier/ (contact)
E-mail info@odnzkg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Provincies,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2013 Gemeente Aalsmeer
01-01-2013 Gemeente Amstelveen
01-01-2013 Gemeente Amsterdam
01-01-2013 Gemeente Diemen
01-01-2013 Gemeente Haarlemmermeer
01-01-2013 Gemeente Ouder-Amstel
01-01-2013 Gemeente Uithoorn
01-01-2013 Gemeente Zaanstad
01-01-2013 Provincie Noord-Holland

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Financieel

Organisatiecode 0789

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afkorting OD NZKG
Datum van oprichting 01-01-2013
Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Telefoon (088) 5670200 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier/ (contact)
E-mail info@odnzkg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina