Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Postbus 209
1500 EE Zaandam
Telefoon (023) 567 49 59 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
E-mail accountmanagement@odnzkg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Zaanstad
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Provincies
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2013 Gemeente Aalsmeer
01-01-2013 Gemeente Amstelveen
01-01-2013 Gemeente Amsterdam
01-01-2013 Gemeente Beemster
01-01-2013 Gemeente Diemen
01-01-2013 Gemeente Haarlemmermeer
01-01-2013 Gemeente Ouder-Amstel
01-01-2013 Gemeente Purmerend
01-01-2013 Gemeente Uithoorn
01-01-2013 Gemeente Zaanstad
01-01-2013 Provincie Noord-Holland

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Financieel

Organisatiecode 0789

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaanstad/245796/245796_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zaanstad/391599/391599_1.html
https://www.odnzkg.nl/mozard/document/docnr/1035905
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afkorting OD NZKG
Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Postbus 209
1500 EE Zaandam
Telefoon (023) 567 49 59 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
E-mail accountmanagement@odnzkg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina