Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-11-2021 Op 24-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 99,45 km2
Aantal inwoners 118426
Inwoners per km2 1190
Plaatsen binnen deze gemeente Dordrecht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.W. Kolff (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. J.D. Veldman (ChristenUnie/SGP),
Dhr. K.J. Noels (D66),
Mw. C.M. Jager (Fractie Jager),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. I.E. Stevens (PvdA),
Mw. R.A. de Feo-Dudok (SP),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij)
Locoburgemeester Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. A.E.T. Wepster MSc
Raadslid Dhr. A. Gündogdu (BETER VOOR DORDT),
Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. H.C. van der Graaf (BETER VOOR DORDT),
Dhr. O. Soy (BETER VOOR DORDT),
Dhr. R.H.E. de Boer (BETER VOOR DORDT),
Dhr. R.P. van der Klaauw (BETER VOOR DORDT),
Mw. M. Nijhof (BETER VOOR DORDT),
Mw. M. van Eck (BETER VOOR DORDT),
Dhr. T.C. Oostenrijk (CDA),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Mw. A.L. van den Heuvel-van der Ham (CDA),
Mw. M.P.P.M. Weerts (CDA),
Dhr. A. de Looze (ChristenUnie/SGP),
Dhr. J.D. Veldman (ChristenUnie/SGP),
Dhr. J.W. Boersma (ChristenUnie/SGP),
Mw. I.C.G. Klein-Hendriks (ChristenUnie/SGP),
Dhr. A. Polat (D66),
Dhr. K.J. Noels (D66),
Dhr. O. Bosuguy (D66),
Mw. K.M. Castelijn (D66),
Mw. C.M. Jager (Fractie Jager),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. J.N. de Lijster (GroenLinks),
Dhr. M.O. Burakçin (GroenLinks),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. R. Helweg (Partij voor de Vrijheid),
Mw. S.A.M Rutten-Alberts (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. C.A. van Verk (PvdA),
Mw. I.E. Stevens (PvdA),
Mw. R.A. de Feo-Dudok (SP),
Dhr. J.C. van der Net (VVD),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD),
Dhr. P.C. Kwaak (VVD),
Dhr. R. Noldus (VVD),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD),
Dhr. J.J.H. Wisker (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij)
Secretaris Dhr. C. Post
Wethouder Dhr. B.C.M. Stam (BETER VOOR DORDT),
Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Dhr. H. van der Linden (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
BETER VOOR DORDT 8
VVD 5
CDA 4
D66 4
GroenLinks 4
ChristenUnie/SGP 4
Partij voor de Vrijheid 3
PvdA 2
Verenigde Senioren Partij 2
Fractie Jager 1
Gewoon Dordt 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)