Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-02-2021 Op 02-02-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-02-2021 doorgevoerd.
Geldend van 08-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Baanhoekweg 40
3313 LA Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Telefoon (078) 770 41 54 (algemeen (Dordrecht))

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken

Bevoegdheden

Artikel 5

vulling op het bepaalde in artikel 4, kan het lichaam op verzoek andere adviserende,ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten, voor zover dit geen strijdigheid van de inartikel 4 genoemde taken veroorzaakt.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2008 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Leerdam College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-2008 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het lichaam heeft tot doel zorg te dragen voor het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze bewaren, bewerken en (doen) verwerken van huishoudelijk en andere categorieën van afvalstoffen met bijkomende werkzaamheden voornamelijk afkomstig uit de Regio Zuid-Holland Zuid.
  2. Het lichaam stelt zich bovendien ten doel na te streven dat de tijdens en na de verwerking vrijkomende energie en reststoffen op een maatschappelijk nuttige en rendabele wijze zoveel mogelijk te doen hergebruiken.
  3. Het lichaam zal zo nodig een coördinerende en initiërende rol vervullen ten aanzien van beleid op het

Financieel

Organisatiecode 1071

Grondslagen (1)

Instellingsbesluiten (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
Afkorting GEVUDO
Datum van oprichting 26-11-2008
Bezoekadres Baanhoekweg 40
3313 LA Dordrecht
Postadres Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Telefoon (078) 770 41 54 (algemeen (Dordrecht))

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.